Maja Virant

Profesionalna učiteljica golfa, diplomantka Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled – 2001.
Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled sem začela obiskovati leta 1998, ko so predavanja potekala še na gostinski šoli v Radovljici. Za študij turizma sem se odločila predvsem zaradi zanimivega študijskega programa in bližine šole, saj živim le nekaj kilometrov od Bleda. Šola nam je takrat nudila različna znanja na področju organizacije, trženja, poslovnega sporazumevanja in vodenja, komunikacije v tujih jezikih… Predavatelji so bili odlični in veseli me, da smo se še v času mojega študija preselili na Bled, v zelo dobro opremljene prostore prenovljene šole, kjer je delo lahko potekalo še bolj kakovostno.

Leta 2001 sem z diplomsko nalogo z naslovom »Možnosti za nadaljnji razvoj golfa in golfskega turizma v Sloveniji« šolanje uspešno zaključila. Žal takrat možnosti za nadaljevanje na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bledu še ni bilo, zato sem študij nadaljevala v Portorožu na Turistici, takratni Visoki šoli za turizem.

Delček znanja, usvojenega na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled, še danes uporabljam pri svojem delu – zaposlena sem namreč v družinskem podjetju (to se sicer ukvarja s prodajo namakalnih sistemov in ostalih artiklov za zelene površine), poleg tega pa kot članica PGA Slovenija profesionalno poučujem golf na blejskem golfskem igrišču, ki je eno izmed najlepših v Evropi.
Na Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled me vežejo izredno lepi spomini. Zaradi njene majhnosti so se med sošolci stkale trdne vezi in dobra prijateljstva. Takrat sem spoznala tudi svojega fanta, s katerim sva sedaj srečno poročena in imava dva otroka.

Leave a reply