Management stresa in metode sproščanja

Koda predmeta
P 17
 
Tip predmeta (obvezni/izbirni)
Obvezni v izbirnem modulu M7
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.
 
Število kreditnih točk
10
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· spozna teorijo stresa in izgorelosti in pozna kazalce za oceno stanja stresa;
· zna prepoznati tip osebnosti;
· spozna bistvo stresnega menedžmenta in njegove metode;
· obvlada različne metode aktivnega, interaktivnega in pasivnega sproščanja;
· obvlada strategijo individualnega menedžiranja stresa.
 
Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· načrtuje zdravi življenjski slog in analizira obvladovanja stresa pri uporabniku,
· načrtuje strategije za premagovanje stresa pri uporabniku,
· rešuje probleme in določa cilje za premagovanje stresa pri uporabniku;
· izvaja tehnike fizične aktivnosti in sproščanja,
· izvaja tehnike dihanja in sproščanja (globinsko sproščanje, avtogeni trening, dihalno-gibalne vaje, energijske vaje, samomasažo, interaktivne metode sproščanja)
· ocenjuje stopnjo izgorelosti.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.

Priporočena literatura
– Elkin A. (2014). Obvladovanje stresa za telebane. Ljubljana: Pasadena
– Tolja J. (2011). Misliti s telesom. Trst: ZTT-EST
– Boom W., Hall J., Peters D. (2012). Um, telo, duh. Ilustrirana enciklopedija. Ljubljana: Mladinska knjiga
– Thich Nhat Hanh. (2012). Čudež pozornosti. Ljubljana: Primus
– Kabat-Zinn J. (2011) Kamorkoli greš, si že tam. Ljubljana: Iskanja
– Freeman, D. (2011). Spoznajte svoj um. Ljubljana: Gnostica
– Eagleman, D. (2014). Prikrito. Ljubljana: Umco Mc.Mahon G. (2010). Adijo tesnoba. Radovljica: Didakta
– Schwartz T. (2006). Energija uspeha. Ljubljana: Mladinska knjiga

Predavatelj
Špela Strniša Tušek, Lc.Ps.

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply