Matjaž Triplat

Vodja hotela Špik Alpine Resort, diplomant Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled – 2000.

Razlog za odločitev vpisa na Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Bled je bil predvsem v tem, da sem želel pridobljena znanja iz srednje turistične šole poglobiti z nekoliko širšim pogledom na svet turizma. Od vseh predmetov (nekateri so mi bili ljubši, drugi malo manj) mi je Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled omogočila izpopolnjevanje na jezikovnih področjih (nemški in italijanski jezik) in na področju poslovnega komuniciranja. Še danes sem hvaležen profesorjem za poglobljeno znanje, ki so nam ga predali. Priznam, da v študentskih dneh nisem videl smisla predmetov, ki so vezani na gostinstvo, saj po mojem takratnem mnenju smer turizem tega ne potrebuje. V tem času, ko kulinarika postaja ena od gonilnih sil potovanj in ne več le njihov spremljajoči produkt, se večkrat spomnim tudi na profesorje, ki so se trudili predstaviti vpogled tudi v gostinsko dejavnost. In nekaj tega truda je ostalo tudi v meni. Hvala.

Leave a reply