REJA RAZLIČNIH PASEM DROBNICE ZA MESO IN IZDELKE VRHUNSKE KAKOVOSTI

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Koordinator projekta (vodilni partner): Univerza v Ljubljani Biotehniška fakulteta

Partnerji:
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
– Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled
– Klavnica Mereče
– Tatjana Čop, Odnosi z javnostjo s.p.
– KMG Uroš Macerl
– KMG Urh Macerl
– KMG Roman Savšek
– KMG Franc Sevčnikar
– KMG Andrej Sedmak
– KMG Timotej Kovač
– KMG Miran Zmrzlak

Trajanje projekta: 2019-2021

POVZETEK

Vsebina projekta se nanaša na vzpostavitev izboljšane tehnologije reje drobnice za namen doseganja izenačene kakovosti mesa drobnice s ponudbo konfekcijskih kosov in izdelkov. Z aktivnostmi v projektu želimo razviti izboljšano tehnologijo reje in inovativni proizvod iz mesa drobnice. Z inovativnejšo ponudbo konfekcijskih kosov in proizvodov iz mesa drobnice želimo na podlagi rezultatov analize trga najti nov model delovanja na področju trženja mesa in izdelkov iz mesa drobnice. To želimo doseči s ciljnim investiranjem v znanje in prenosom znanja v prakso.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev so usmerjene v izvedbo praktičnih preizkusov izboljšane tehnologije reje drobnice na 7-ih kmetijah, ki so člani partnerstva. Na podlagi rezultatov praktičnih preizkusov iz prvega leta trajanja projekta želimo v drugem letu poiskati rešitev za izboljšano tehnologijo reje, ki bi omogočala ekonomično prirejo po kakovosti izenačene jagnjetine. V praktičnih preizkusih na kmetijah bodo aktivno vključeni kmetijski svetovalci na različnih področjih. V zadnjem letu projekta bodo dejavnosti za doseganje ciljev usmerjene predvsem v razširjanje rezultatov projekta med ostale akterje; rejce drobnice, predelovalce, klavnice in končnemu porabniku mesa drobnice.

CILJI

·         Razvoj izboljšane in trajnostno naravnane tehnologije reje drobnice
·         Razvoj konfekcioniranja klavnih trupov in predelava
·         Ozaveščanje potrošnika preko promocije mesa drobnice
·         Razvoj direktne prodaje končnemu potrošniku, gostincem
·         Izmenjava izkušenj v zvezi s tehnologijo reje in trženjem, skupna izobraževanja

PRIČAKOVANI REZULTATI

·         Izboljšana tehnologija reje, ki omogoča prirejo kakovostne jagnjetine, uporabne za končnega porabnika
·         Predlog strategije trženja mesa drobnice v Sloveniji
·         Razvoj konfekcioniranja trupov in prodaje mesa v kosih
·         Povečana ozaveščenost porabnikov mesa drobnice – povečati povpraševanje

Povezavi:

·         Povezava na spletno stran EK, namenjene Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja
·         Povezava na spletno stran PRP 2014-2020

PRP EU SLO barvni

Dostopnost

Osrednja vsebina