hotel-astoria-bled

V zavodu je za izvajanje dela dejavnosti oblikovana posebna organizacijska enota Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), v okviru katerega se izvaja dejavnost Šolskega hotela Astoria.

Hotel je statusno-pravno del zavoda – šole (samostojna enota), saj je kot prvi in edini šolski hotel pri nas namenjen izvajanju praktičnega usposabljanja v okviru srednjega in višjega strokovnega javno-veljavnega izobraževanja. Vir prihodkov MIC-a je sicer tržna dejavnost in hotel deluje na trgu praktično v enakih pogojih kot ostali blejski hoteli.

Šolski hotel izobraževalno dejavnost opravlja tako, da zagotavlja praktično usposabljanje z delom študentom višješolskih programov, ki se izobražujejo v zavodu.

Praktično usposabljanje zagotavlja tudi študentom ter dijakom drugih šol v skladu z izobraževalnimi oziroma študijskimi programi in sklenjenimi pogodbami v zvezi z izobraževanjem oziroma drugimi oblikami poslovnega sodelovanja.

MIC opravlja naloge v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom dijakov in študentov višjih in visokih strokovnih šol, pripravo kandidatov za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposabljanje zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnologij, inovacij in raziskovanj ter opravlja druge storitve, dogovorjene med zavodom in partnerji oziroma drugimi naročniki.

V okviru MIC se opravljajo še druge izobraževalne in strokovne dejavnosti. Med dejavnostmi, ki so predvidene v letu 2019 bi izpostavili programa usposabljanja za lokalne turistične vodnike v okviru regije Julijske Alpe ter predvideno nadaljevanje usposabljanja za oskrbnike planinskih koč.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina