Motivacija pri poučevanju in učenju tujega jezika – Delovno srečanje predavateljev tujih jezikov

V petek, 26. septembra 2014, na Evropski dan jezikov, smo na naši šoli organizirali delovno srečanje predavateljev tujih jezikov na višjih in visokih strokovnih šolah ter fakultetah za gostinstvo, turizem in velnes, in sicer na temo MOTIVACIJA PRI POUČEVANJU IN UČENJU TUJEGA JEZIKA.

Srečanja se je udeležilo 21 predavateljic. V prvem delu so po plenarnem predavanju na zgornjo temo predstavile nekaj primerov dobrih praks iz raznih šol. Referentke so poudarile pomembnost notranje motivacije za učenje TJ in kakovostnih medsebojnih odnosov med deležniki procesa učenja. Spreminja se tudi vloga učitelja. Ta v tem procesu postaja vedno bolj motivator, moderator in mediator, njegova naloga pa je tudi vzpostavitev pozitivnega učnega okolja in povezanosti jezika in strokovnih predmetov. V drugem delu so spregovorili predstavniki turističnega gospodarstva.

V ta namen smo povabili naše bivše študente, ki imajo že nekajletno prakso na vodilnih in vodstvenih mestih v turizmu in gostinstvu. Suvereno in kompetentno so spregovorili o motivaciji za pouk tujega jezika na višji šoli in v času kasnejšega študija pa tudi v praksi. Vsi so se strinjali, da je motivacija v tesni povezavi s poklicnimi in življenjskimi cilji  posameznika in da je znanje (vsaj) treh osnovnih jezikov v gostinstvu in turizmu ključnega pomena za uspešno delo pa tudi kriterij pri zaposlovanju. V razpravi so skupaj z ostalimi udeleženci poudarili potrebo po boljšem in bolj učinkovitem praktičnem izobraževanju, večji vlogi  šolskega hotela pri tem (če ga šola seveda ima) in notranjo željo posameznika po vseživljenjskem izobraževanju. Kot zaposlovalci želijo imeti usposobljen in zadovoljen kader in ena od ključnih kompetenc zaposlenih v turističnih dejavnostih je znanje tujih jezikov. 

Veseli in ponosni smo zaradi njihovih poklicnih uspehov, dobrodošle pa so bile tudi spodbude in konstruktivne ideje, ki so nam jih posredovali.  Takih konkretnih razprav in srečanj s kolegi iz vrst jezikoslovcev in z ljudmi iz turističnega gospodarstva si še želimo.

 

Aktiv tujih jezikov in komunikacije

Leave a reply