Na VSŠGT Bled spoštujemo etične vrednote

Na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled pozdravljamo pred kratkim v slovenščino prevedeno »Deklaracijo o načelih strpnosti«, katero so v okviru človekoljubnega projekta »Mi smo ZA STRPNOST!« prevedli v Izobraževalnem centru Eksena.

Deklaracija o načelih strpnosti, ki jo je sprejela Generalna konferenca UNESCO na svojem 28. zasedanju v Parizu, poudarja brezčasno pomembnost strpnosti. Prav tako zagotavlja, da je strpnost nujna za miroljuben razvoj posameznika in družbe.
Na VSŠGT Bled smo zavezani visokim etičnim načelom, ki so sestavni del naših študijskih programov in načina študija. Z našim delovanjem spodbujamo spoštovanje, medsebojno strpnost, sprejemanje drugačnosti ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

 

Leave a reply