Največji izziv slovenskega turizma so kadri

Študentje vabljeni, da pomagate pri razširjanju kampanje za promocijo poklicev v turizmu.

Večina poklicnih šol se že nekaj let srečuje z zmanjšanim interesom mladih po izbiri kariere v turizmu ter posledično zmanjšanim vpisom v programe gostinstva in turizmaStrateško razvojno in inovacijsko partnerstvo za turizem (SRIPT) si skupaj s svojimi člani prizadeva aktivno delovati na področju prepoznavanja in razvoja novih poklicev v turizmu ter sodelovati pri aktivnostih promocije turističnih poklicev v Sloveniji. Cilj SRIPT-a je povezati ključne deležnike na področju izobraževanja in usposabljanja ter delodajalce, ki bi s skupnimi aktivnostmi / kampanjami prispevali k dvigu ugleda, prepoznavnosti in privlačnosti poklicev v turizmu med mladimi.

Zato smo zasnovali posebno promocijsko kampanjo, s katero želimo aktivno promovirati poklice v turizmu in s tem pozitivno vplivati na boljši ugled teh poklicev, predvsem v ciljni skupini mladih, ki se odločajo za karierne poti ter njihovih staršev, ki imajo lahko na to odločilen vpliv. Neposreden rezultat kampanje si želimo videti v povečanju vpisa na srednje gostinske šole ter izobraževalne programe, povezane s turizmom.

Povezali smo se s Turistično gostinsko zbornico (TGZS) in Slovensko turistično organizacijo (STO). Nastala je sodobna, živahna in dinamična grafična in spletna kampanja z znanim obrazom mladega kuharskega mojstra, ki direktno nagovarja mlade, ki izbirajo svoj bodoči poklic. To bo dodatno podprto s prihajajočimi video vsebinami, ki neposredno promovirajo poklic natakarja, za splošno promocijo kariere v turizmu pa smo vključili ambasadorje – uspešne posameznike, ki s svojimi lastnimi zgledi izpostavijo raznolike in bogate priložnosti, ki jih poklici v turizmu omogočajo. Kampanja bo v kratkem prilagojena tudi za ostale slovenske narečne skupine.

Na vas apeliramo, da nam pomagate pri razširjanju kampanje. Spremljajte nas na Facebooku. Delite, objavite, pomagajte nam! V kolikor ste zainteresirani za uporabo grafik in video vsebin kampanje pri lastni promociji na informativnih dnevih, spletnih straneh ipd., nam to sporočite na info@srip-turizem.si. Veseli bomo vaših odgovorov, morebitnih predlogov, pobud in sodelovanja!

#karieravturizmu #gostinstvo #priložnost

 

 

Leave a reply