Navodila za elektronsko prijavo – 2. rok

Elektronska prijava za redni študij bo možna tukaj od 9. septembra (od 16. ure dalje) do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 16. septembra 2013. Uspešno prijavljene bo izbrana višja strokovna šola nato povabila na vpis.

Prijava za vpis na prosta mesta v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2013/2014

1.    Kandidati za redni študij, ki so državljani RS oz. držav članic EU se bodo, skladno z razpisom, na še prosta mesta lahko prijavili elektronsko od 9. septembra, od 16. ure dalje, do zapolnitve prostih mest oz. najkasneje do 16. septembra 2013. Uspešno prijavljene bo izbrana višja strokovna šola nato povabila na vpis.
2.    Kandidati za redni študij, državljani članic EU, ki želijo sodelovati v elektronski prijavi in nimajo pridobljenega EMŠO v Republiki Sloveniji, lahko pridobijo začasno kodo, ki jim bo omogočila elektronsko prijavo. Kodo lahko pridobijo najpozneje do 6. 9. 2013 na Višješolski prijavni službi (tel. 03 428 58 82 ali e-mail: vispris@guest.arnes.si).
3.    Kandidati za izredni študij se lahko vpišejo na prosta mesta neposredno na šoli, po postopku, ki ga določi šola.
4.    Vpis tujih državljanov za redni in izredni študij bo potekal na šolah, brez predhodnih prijav.
5.    Prijavite se lahko, če izpolnjuje pogoje za vpis glede na Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2013/2014.
6.    Prijavite se lahko le na en program na izbrani šoli, ki ima še prosta vpisna mesta.
7.    Kandidati za študij na višješolskih programih Fotografija, Medijska produkcija, Oblikovanje materialov, Organizator socialne mreže, morate na višji strokovni šoli, ki izvaja ta program, opraviti preizkus posebne nadarjenosti oz. psihofizične sposobnosti. Dodatne informacije o izvedbi preizkusa dobite na posamezni višji šoli.
8.    Ob prijavi potrebujete naslednje podatke:
?    EMŠO,
?    državljanstvo,
?    rojstne podatke,
?    naslov stalnega oz. začasnega bivališča,
?    telefonsko številko,
?    naslov elektronske pošte.
9.    Če ste oddali elektronsko prijavo, se ne morete prijaviti še na kak drug program oz. šolo, in ne morete spremeniti prijave.
10.    Za izvedbo elektronske prijave potrebujete dostop do spleta s pomočjo enega od najpogosteje uporabljanih brskalnikov (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) z omogočenim Java Scriptom. Priporočamo, da uporabljate posodobljene različice brskalnikov.
11.    V primeru prezasedenosti spletnih povezav se prijava nadaljuje ob sprostitvi povezav.
12.    Spletna aplikacija prijave vas vodi skozi postopek prijavljanja. Na prijavnici je potrebno izpolniti vse zahtevane podatke, sicer prijava ne bo uspešna.

Povezava do strani Višješolske prijavne službe: http://vps.vss-ce.com/VPS/

Leave a reply