[NE SPREGLEJTE] Pojasnilo glede uporabe študentskih uniform

Na pobudo Študentskega sveta in zaradi vprašanj glede obveznosti uporabe uniform na šolskih dogodkih vse študente in predavatelje obveščam, da veljavni pravilnik obnašanja za študente jasno določa obveznost uporabe uniform na ekskurzijah in drugih oblikah predstavljanja šole navzven, na izpitih, predstavitvah in zagovorih, pri vajah specialnih strokovnih predmetov ter pri praktičnem izobraževanju. Ta pravila je vsak študent dolžan spoštovati brez dodatnih navodil, vsak predavatelj pa ima pravico, da študentu prepove udeležbo oz. sodelovanje na dogodku, če študent ni urejen v skladu s pravilnikom.

Vsak predavatelj ima tudi pravico, da glede na vremenske, terenske ali druge pogoje ter posebnosti njegovega predmeta spremeni pravila uporabe uniforme za posamezen dogodek (ekskurzija, izpit predstavitev), vendar mora o tem jasno in pravočasno obvestiti študente.

Mag. Janez Damjan, v. d. direktorja

Leave a reply