Obvestilo – PSV – GT

Na spletni učilnici imate povzetek poglavitnih PSV pojmov od vseh letošnjih predavanj, ki pridejo v poštev pri pisnem delu izpita. Obvezno predelajte še skripto mag. Petra Markiča in video povezave ter predavanja gostujočih predavateljev, katera ravno tako dobite na e-učilnici. Predavateljica: Darija Cvikl 

Leave a reply