Organi zavoda

Najvišji organ šole je Svet zavoda, ki ga sestavljajo:

 • mag. Tadeja Krašna, predstavnica zaposlenih in predsednica sveta
 • Piber Vanja, predstavnica ustanovitelja
 • Faganel Mojca, predstavnica ustanovitelja
 • Sajovic Milan, predstavnik delodajalcev
 • Krašovec Mojca, predstavnica delodajalcev
 • Brešan Melita, predstavnica zaposlenih
 • Leskovšek Robert, predstavnik zaposlenih
 • Seršen Samo, predstavnik zaposlenih
 • Sila Iztok, predstavnik zaposlenih
 • Breznik Matic, predstavnik študentov
 • Jurič Tilen, predstavnik študentov
Direktor zavoda je mag. Peter Mihelčič, ki je petletni mandat nastopil 1. aprila 2019.

 

Strokovni aktivi so ustanovljeni po posameznih predmetnih področjih in jih sestavljajo naslednji predavatelji:
Strokovno področje

Vodja

Turizem

Člani: Krašna, Grafenauer, Kovačič, Špec, Gregorc, Sila

  mag. Darja Radić

Gostinstvo
Člani: Zalar, Mihelčič, Lebar, Ferjančič
  Jože Zalar

 

Velnes
Člani: Gojčič, Ferjančič, Tušek-Strniša, Ambrožič, Merlak

  mag. Slavka Gojčič

Komunikacija in tuji jeziki
Člani: Praprotnik, Premrov, Cvikl, Demšar, Guzelj
  Cilka Demšar

 

Na šoli delujeta naslednji komisiji:
Študijska komisija, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so neposredno povezane z izvajanjem študijskega procesa. Sestavljajo jo:

· Rožica Slavica Ferjančič – predsednica
· Marijan Lebar
· mag. Tadeja Krašna
· Jakob Demšar
· Iztok Sila

Komisija za kakovost, poleg z zakonom določenih nalog, obravnava ter pripravlja predloge tudi za vse druge vsebine, ki so povezane z delom predavateljev in z  njihovo pripravo na izvajanje študijskega procesa. Sestavljajo jo:

· Jože Zalar – predsednik
· dr. Emira Premrov
· dr. Boža Grafenauer
· Uroš Ambrožič
· Iztok Sila

 

Leave a reply