Osnove strežbe (OST)

Koda predmeta
P 12

Tip predmeta (obvezni/izbirni)
obvezni v izbirnem modulu M5

Študijsko leto izvajanja predmeta
1.

Število kreditnih točk
4
 
Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· pridobiti osnovna znanja o strežbi in organizaciji dela,

· spoznati zakonitosti strežbe in osnovna pravila v strežbi,

· spoznati različne možnosti oblikovanja ponudbe v gostinskih obratih,

· spoznati različne jedi in pijače in postrežbo le teh.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· razumevanje pomena strežbe, organizacije dela v strežbi in načinov aktivne prodaje,

· poznavanje gostinskih obratov in poklicev v strežbi,

· spoznavanje zakonitosti strežbe,

· osvajanje poklicne spretnosti pri delu v strežbi,

· poznavanje različnih možnosti oblikovanja ponudbe v gostinstvu,

· spoznavanje in razumevanje organizacije izrednih obrokov,

· spoznavanje priprave in dokončevanja jedi pred gostom,

· strokovna priprava mešanih pijač,

· komuniciranje z gosti in zagotavljanje kakovost pri strežbi gostov,

· animiranje gostov.

Način izvajanja predmeta
Predavanja, laboratorijske vaje in strokovna ekskurzija.

Načini preverjanja
Pisni izpit, izdelava in izvedba projektne naloge oz. storitve. Pogoj za pristop k izpitu je izdelava in izvedba projektne naloge oz. storitve.

Priporočena literatura

– Mihelčič, P. (2009). Osnove strežbe. Ljubljana: Zavod IRC.

Način dostopa (URL): http://www.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Osnove_strezbe-Mihelcic.pdf.

– Frelih, J. (2006). Gostinski leksikon. Ljubljana: Društvo barmanov Slovenije.
 
Predavatelj
mag. Peter Mihelčič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply