Osnove zdravega prehranjevanja (OZP)

Koda predmeta
P 12

Tip predmeta
Prosto izbirni
 
Študijsko leto izvajanja predmeta
2.

Število kreditnih točk
10

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:

· razvije pogled na pomen zdravega prehranjevanja v ožjem in širšem merilu;
· razvije sposobnost ovrednotenja pomena posameznih hranilnih snovi za človeški organizem;
· pozna uravnoteženo, varovalno prehrano v različnih starostnih obdobjih človeka in njegovih različnih aktivnosti;
· prepozna in oceni dobre in slabe prehranske navade in predvidi možna obolenja.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· pozna in svetuje osnove zdravega prehranjevanja za ohranjanje splošnega zdravja;
· informira uporabnike o varni, varovalni in uravnoteženi prehrani in pomenu posameznih hranilnih snoveh za zdravo, aktivno življenje;
· pozna in svetuje kako ohraniti zdravje s pomočjo zdrave prehrane v različnih življenjskih obdobjih, pozna in svetuje prehrano rekreativnih športnikov in fitnes vadbe;
· oceni vpliv slabih prehranskih navad na različna bolezenska stanja;
· oceni, načrtuje in svetuje zdrave diete; pozna in odsvetuje enostranske, nestrokovne diete.

Način izvajanja predmeta
Predavanja in laboratorijske vaje.

Načini preverjanja znanja
Pisni izpit. Pogoj za pristop k izpitu je opravljena projektna naloga.

Priporočena literatura
– Suwa Stanojević, M. (2009). Prehrana in zdravje. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Prehrana_in_zdravje-Suwa_Stanojevic.pdf
– Suwa Stanojević, M. (2008). Prehrana in dietetika. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Prehrana_in_dietetika-Suwa_Stanojevic.pdf
– Suwa Stanojević, M. (2010). Kulinarika za vitalnost. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavodirc.si/docs/Skriti_dokumenti/Kulinarika_za_vitalnost-Suwa.pdf
– Suwa Stanojević, M. (2009). Zdrav življenjski slog. Ljubljana: Zavod IRC. Način dostopa (URL): http://www.impletum.zavod-irc.si/docs/Skriti_dokumenti/Zdrav_zivljenski_slog-Suwa_Stanojevic.pdf

Predavateljica
Tatjana Šubic

Jezik poučevanja
slovenski jezik

Leave a reply