Posvet o turističnem vodenju

Usposabljanja za lokalne turistične vodnike kljub napovedanim zakonskim spremembam ostajajo, o posodabljanju programa bo odločal strokovni svet.

Bled, 14. februar 2017 – Posvet o turističnem vodenju, ki ga je včeraj pripravila Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem (VSŠGT) Bled, je prinesel številne ideje in pobude o posodobitvi usposabljanja za lokalne turistične vodnike, ki ga izvajajo na šoli. Kljub temu, da se poklicu turističnega vodnika z novim zakonom o spodbujanju razvoja turizma obeta deregulacija, bodo na Bledu s tovrstnimi tečaji nadaljevali, a jih bodo tako vsebinsko kot izvedbeno posodobili. O konkretnih spremembah bo odločal strokovni svet.

Posvet o turističneposvet2017 3m vodenju, ki je potekal v prostorih šole, je bil namenjen strokovni javnosti. Tako med govorci kot med vabljenimi slušatelji, ki so se aktivno vključevali v debato, so bili akterji državnega in lokalnega turizma – predstavniki lokalnih turističnih organizacij, turističnih agencij, predavatelji na šoli, turistični vodniki, predstavniki vodniških klubov in združenj, Triglavskega narodnega parka, hotelirji in drugi.

Kot je uvodoma povedal direktor VSŠGT mag. Janez Damjan, so organizatorji posvet razdelili na dva dela. V prvem delu so se osredotočili na predvidene zakonske spremembe, ki naj bi poklic turističnega vodnika deregulirale. Ker se je v zadnjem času o tem zvrstilo kar neja kritičnih debat, so se tokrat organizatorji odločili, da bodo skušali s takšno prakso presekati in poskrbeti za odgovore na konkretna vprašanja. Drugi del pa je bil posvečen lokalnim razmeram na tem področju.

O deregulaciji in njenih posledicah

Najprej je zbranim državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Eva Štravs Podlogar  predstavila predlog novega zakona o spodbujanju razvoja turizma. Opozorila je na evropske smernice, po katerih naj bi regulirani ostali le še poklici, ki so tesno povezani z zagotavljanjem javnega zdravja, varnosti in varstva potrošnikov. Za regulacijo poklicev v turizmu pa ni prepoznavnega javnega interesa. „Možnost odločanja o tem, ali naj ima na voljo usposobljenega vodnika, mora biti prepuščena potrošniku. Za zagotavljanje kakovost storitev turističnega vodenja pa ni odgovorna država,“ je dejala državna sekretarka. Dodala je še, da se z navedenimi zakonskimi spremembami ne ukinjajo izobraževanja in usposabljanja za turistične vodnike. Sicer pa so na ministrstvu v času javne razprave prejeli okoli 100 pripomb in pobud v zvezi z zakonskim predlogom, ki jih bodo v naslednjih dneh pregledali in po presoji upoštevali, potem pa bodo zakon poslali v medresorsko usklajevanje.

V Turizmu Ljubljana bodo po besedah direktorice Petre Stušek kljub zakonskim spremembam še vedno veliko pozornosti posvečali obsežnemu izobraževanju lokalnih turističnih vodnikov, ki ga pripravljajo vsaki dve leti. Vsebine usposabljanja ves čas dopolnjujejo, za posebne dogodke ali za tematska vodenja pa pripravljajo še dodatne tečaje.

Na Obali imajo z zagotavljanjem kakovostnih turističnih vodnikov predvsem na višku sezone precejšnje težave, je opozoril direktor in solastnik portoroške turistične agencije Top Line Žiga Uhelj. Izpostavil je tudi potrebo po transparentnem pregledu nad znanji in izkušnjami delujočih vodnikov. Prepričan je, da bi razmere na tem področju lahko uredila tudi drugačna davčna politika, pri čemer je zbranim predstavil tudi konkretne izračune za svoje predloge.

Čeprav zakonskim spremembam v Klubu profesionalnih turističnih vodnikov Slovenije ne nasprotujejo, saj so nujne, pa se po besedah Maje Čampelj bojijo za kakovost tega poklica v prihodnosti. Lahko se zgodi, da bodo več dela po novi ureditvi imeli predvsem tisti vodniki, ki bodo za svoje delo zahtevali nižje plačilo. Opozorila pa je tudi na vse pomembnejšo vlogo turističnih vodnikov: „Danes je vodnik povezovalec kultur in svetov. Je tisti, ki blaži in osmisli kulturne razlike, ki ozavešča, spreminja navade turistov ter spodbuja trajnostni razvoj.“

Potrebe po vodnikih s posebnimi znanji

V drugem delu posveta pa so akterji lokalnega turizma vsak s svojega vidika predstavili razmere na tem področju in izpostavili potrebe, ki bi jih lahko zagotovili tudi v okviru dopolnjenega programa usposvet2017 1posabljanja za lokalne turistične vodnike na VSŠGT Bled. Vodja programskih vsebin na šoli Iztok Sila je povedal, da program usposabljanja, ki ga je šola kot izvajalka pripravila v sodelovanju z lokalnimi turističnimi organizacijami iz regije, poteka že več kot 15 let. Z izpitom se je doslej uspešno spopadlo več kot 400 kandidatov, podatkov o tem, koliko med njimi je aktivnih vodnikov, pa ni.

Takšni podatki bi bili dobrodošli, je poudarila Mija Mulej iz blejske turistične agencije M Tours, ki je med drugim predlagala vzpostavitev centralnega registra lokalnih vodnikov. Koordinator za turizem v destinaciji Kranjska Gora Matjaž Podlipnik je med drugim opozoril na potrebe po vodnikih, ki bi skupine turistov vodili v nemškem in italijanskem jeziku. Zagate z različnimi jeziki so se uspešno lotili na Blejskem gradu, kjer individualni gostje lahko vodenje s svojimi mobilnimi napravami poslušajo kar v 18 različnih jezikih, je poudaril direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik. Dodal pa je, da tehnologija ne more zamenjati pristnega človeškega stika z dobrim vodnikom, ki zna poleg navajanja podatkov obiskovalce navdušiti z zgodbami.

Majda Odar iz Triglavskega narodnega parka in Klemen Langus iz Turizma Bohinj sta zbrane opozorila na potrebe po vodnikih s posebnimi znanji tako za vodenje po varovanem območju kot za vodenje posebnih dogodkov, kakršen je bohinjski festival alpskega cvetja.

O novostih bo odločal strokovni svet

Govorci in ostali udeleženci posveta so predlagali številne vsebine, ki bi jih morali v VSŠGT dodati obstoječemu izobraževanju ali pa jih okrepiti. Med njimi so omenjali umetnostno zgodovino, marketing ter poslovni bonton. V razpravi so se dotaknili tudi cene usposabljanja. Mnogi udeleženci pa so pozdravili še predlog o osvežitvenem tečaju, ki bi ga v šoli lahko pripravili vsakih nekaj let in na katerem bi že usposobljeni lokalni turistični vodniki na enem mestu izvedeli za novosti v svoji regiji.

Udeleženci posveta so prav zaradi številnih predlogov podprli predlog direktorja VSŠGT mag. Janeza Damjana o ustanovitvi strokovnega sveta, ki bi predloge pregledal ter jih po strokovnem razmisleku ustrezno umestil v program izobraževanja. Strokovni svet bodo sestavljali  predstavniki lokalnih turističnih organizacij ter drugih akterjev na področju turizma. Njegovo sestavo bodo v VSŠGT dokončno dorekli v prihodnjih dneh, kmalu zatem pa bo sledilo že prvo srečanje predstavnikov. Med drugim se bodo na njem skušali dogovoriti, katere spremembe lahko uveljavijo že pri letošnjem usposabljanju, ki naj bi ga šola pripravila spomladi.

Več informacij:
Iztok Sila, vodja programskih vsebin
Elektronska pošta: iztok.sila(at)vgs-bled.si

 

Leave a reply