Poziv študentom: izvolitev predstavnikov v Študentski svet in Svet zavoda

Razpisujemo volitve za izbor novih predstavnikov študentov v Študentski svet in Svet zavoda.

Študente, ki bi kandidirali za predstavnika Študentskega sveta in/ali Svet zavoda VSŠ Bled,  pozivamo, da do 30. novembra 2018 izpolnijo ustrezno izjavo (v prilogi) in jo oddajo v tajništvu šole.

Kandidacijska lista bo objavljena na oglasni deski referata in na spletni strani. Tajne volitve se bodo izvedle 10. decembra 2018 med 9.30 in 15.30 uro. Volilna skrinjica se bo nahajala v avli šole.

Uraden poziv:
–   za izvolitev predstavnikov v Študentski svet
–   za izvolitev predstavnikov v Svet zavoda

Prilogi:
–   izjava – kandidatura za Študentski svet
–   izjava – kandidatura za Svet zavoda

Leave a reply