Poziv študentom: izvolitev predstavnikov v SVET zavoda

Razpisujemo nadomestne volitve za izbor novih predstavnikov študentov v Svet zavoda. Volitve bodo potekale sočasno z volitvami predstavnikov v Študentski svet.

Študente, ki bi kandidirali za predstavnika Sveta zavoda pozivamo, da do 15. novembra 2017 izpolnijo izjavo in jo oddajo v tajništvu šole.

Kandidacijska lista bo objavljena na oglasni deski referata in na spletni strani. Tajne volitve se bodo izvedle 22. in 23. novembra 2017 med 9.30 in 14. uro. Volilna skrinjica se bo nahajala v avli šole.

Uraden poziv

Leave a reply