Poziv za izvolitev predstavnikov v Študentski svet

Razpisujemo volitve za izbor novih predstavnikov študentov v Študentski svet.
Študente, ki bi kandidirali za predstavnika Študentskega sveta VSŠ Bled, pozivamo, da do 28. novembra 2019 izpolnijo ustrezno izjavo in jo oddajo v tajništvu šole.

Kandidacijska lista bo objavljena na oglasni deski referata in na spletni strani. Tajne volitve se bodo izvedle 3. decembra 2019 med 9.00 in 14.30 uro. Volilna skrinjica se bo nahajala v avli šole.

Uraden poziv

Priloga:
izjava – kandidatura za Študentski svet

Leave a reply