Praktično izobrazevanje 2 (PRI 2)

Koda dodatne sestavine
D 2

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
1.

Število kreditnih točk
10

Splošni cilji
Splošni cilj predmeta je:
•    opravljati dela na višji zahtevnostni ravni z občutkom za timsko delo,
•    racionalno uporabljati surovine, druga sredstva in čas pri izvedbi storitev,
•    pripravljati projekte o poslovanju in trženju hotelsko-turističnih podjetij z uporabo najnovejše tehnologije,
•    uporabljati pridobljena teoretična in strokovna znanja in upoštevati varstvo pri delu ter sanitarno-tehnične predpise.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
 
•    zbiranje in analiziranje poslovnih informacij,
•    obvladovanje procesov in poslovanja gostinskih in hotelskih podjetij ali njihovih oddelkov (kuhinja, strežba, F&B, nabava, skladišče, recepcija, prodaja),
•    samostojno opravljanje zahtevnejših praktičnih storitev,
•    komuniciranje na različnih nivojih z uporabo strokovne terminologije v več jezikih,
•    izvajanje manj zahtevnih projektov v timu,
•    vzdrževanje dobrih medsebojnih odnosov.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 320 ur samostojnega dela pod nadzorom mentorjev v šolskem hotelu ali podjetju, članu mreže podjetij za praktično izobraževanje.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:
•    uspešno opravljen PRI 1,
•    izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
•    poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Prisotnost študenta na PRI je obvezna. Študent praktično izvede določeno storitev, jo zagovarja in odda pisno poročilo o opravljenem praktičnem izobraževanju.

Priporočena literatura
–    Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply