Praktično izobraževanje: Velnes (PRI 4)

Koda dodatne sestavine
D4

Tip dodatne sestavine (obvezna/izbirna)
obvezna

Študijsko leto izvajanja dodatne sestavine
2.

Število kreditnih točk
6

Splošni cilji dodatne sestavine
Splošni cilj je:

· uvede se v poslovanje velneškega centra;
· uporablja znanja o posebnostih velneškega turizma in spozna kompleksnost velneških proizvodov;
· seznani se s celovitim upravljanjem kakovosti velneških proizvodov na ravni posameznega proizvoda in na ravni destinacije;
· izvaja praktične primere oblikovanja velneških proizvodov na domači in mednarodni ravni;
· izvaja osnovne procese celovitega upravljanja kakovosti velneških proizvodov in permanentne inovativnosti ponudbe ter identificira dejavnike konkurenčnosti in poslovne uspešnosti velneških proizvodov.

Predmetno-specifične kompetence
V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:

· v praksi spozna uporabo principov uspešnega poslovanja v velneškem centru in uresničevanje usmeritev na področju trajnostnega razvoja v povezavi z velneško dejavnostjo;
· razvija sposobnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja dela v velneškem centru;
· uporablja metode in načine za vzpostavitev sodelovanja z ostalimi ponudniki v turistični destinaciji in principe poslovanja na področju hotelskega ekološkega menedžmenta (okolju prijazna gradnja in poslovanje turističnih objektov);
· načrtuje in svetuje uporabnikom koriščenje velneških proizvodov ter pripravlja individualne programe in ponudbe za izbrane ciljne skupine gostov;
· sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju in oblikovanju ter trženju novih velneških storitev, proizvodov, programov in izdelkov.

Način izvajanja dodatne sestavine
Praktično izobraževanje je izvedbeno in vsebinsko prilagojeno kompetencam posameznega modula. Študent opravlja 190 ur samostojnega dela. Praktično izobraževanje opravljajo študenti v šolskem hotelu ali v podjetju – članu mreže podjetij za PRI. PRI je povezano s pridobivanjem podatkov za izdelavo diplomske naloge.

Pristopni pogoji
Pred začetkom opravljanja praktičnega izobraževanja študent opravi obveznosti, potrebne za izvajanje praktičnega izobraževanja:

· uspešno opravljen PRI 3,
· preizkus teoretične usposobljenosti za varno delo in požarno varnost v gostinstvu in turizmu,
· izpolni soglasje osebe za obveznost prijavljanja bolezni, ki se lahko prenašajo z delom,
· poda individualno izjavo o bolezenskih znakih.

Načini preverjanja znanja
Obvezna prisotnost na praktičnem izobraževanju. Obvezen je zagovor poročila o opravljenem praktičnem izobraževanju pri mentorju v podjetju in mentorju v šoli.

Priporočena literatura
– Ferjančič, R. S., Dokumentacija za praktično izobraževanje (za tekoče študijsko leto). Bled: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled
– Strokovna literatura različnih strokovnih področij (odvisno od teme diplomske naloge)

Predavateljica
Rožica Slavica Ferjančič

Jezik poučevanja
Slovenski jezik

Leave a reply