Direktor

mag. Peter Mihelčič
direktor


Poučuje: Barmanstvo, Organizacija dela v strežbi, Strežba z organizacijo dela 2
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
E: peter.mihelcic@vgs-bled.si
T: +386 4 575 34 12

 Preberi več

Predavatelji

Avguštin Lea


Poučuje: Menedžment stresa in metode sproščanja
Na študijskem programu: Velnes

 

Konzultacije po predhodnem dogovoru

dr. Cvikl Darija


Poučuje: Poslovno komuniciranje in vodenje
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

darija.cvikl@vgs-bled.si
+386 4 575 34 22

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Preberi več

Demšar Cilka


Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku – ANG
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku – ANG
Na študijskem programu: Velnes
cilka.demsar@vgs-bled.si
+386 4 575 34 22
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Demšar Jakob


Poučuje: Pravni predpisi
Na študijskem programu: Velnes
Poučuje: Pravni predpisi v gostinstvu in turizmu
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

jakob.demsar@telemach.net

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Preberi več

Halačević Edin  – laborant


Poučuje: Barmanstvo
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

dr. Gojčič Slavka


Poučuje: Velnes in velneška dejavnost
Na študijskem programu: Velnes

slavka.gojcic@gospas.si

dr. Grafenauer Boža


Poučuje: Naravne in kulturne danosti turistične destinacije, Dopolnilne turistične dejavnosti
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

boza.grafenauer@vgs-bled.si
+386 4 575 34 19

Konzultacije: torek od 13.15 do 14.00 ure

Preberi več

Gregorc Francka


Poučuje: Poslovna informatika s statistiko
Na študijskem programu: Velnes
Poučuje: Uporabna informatika in statistika
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

gregorc.francka@gmail.com

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Guzelj Miha


Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku – ITL
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku – ITL
Na študijskem programu: Velnes

miha.guzelj@vgs-bled.si
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Preberi več

 Jozić Zoran – inštruktor


Poučuje: Organizacija dela v strežbi, Strežba z organizacijo dela 2
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

mag. Karan Monika


Poučuje: Upravljanje in poslovanje velneških centrov
Oblikovanje in trženje velneških proizvodov
Na študijskem programu: Velnes

monika.karan@vgs-bled.si
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Preberi več

mag. Krašna Tadeja


Poučuje: Poslovanje prenočitvenih in prehrambnih obratov, Poslovanje hotelov in turističnih agencij, Trženje v turizmu
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Trženje storitev
Na študijskem programu: Velnes

tadeja.krasna@vgs-bled.si
+386 4 575 34 23
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Mikelj Katica – inštruktorica


Poučuje: Kulinarika za vitalnost
Na študijskem programu: Velnes

katica.mikelj@vgs-bled.si

Konzultacije po predhodnem dogovoru

dr. Premrov Emira


Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku – NEJ
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku – NEJ
Na študijskem programu: Velnes

emira.premrov@vgs-bled.si
+386 4 575 34 22
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Preberi več

mag. Radić Darja


Poučuje: Ekonomika podjetja, Ekonomika in menedžment turizma
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Uvod v turizem in destinacijski menedžment
Na študijskem programu: Velnes

darja.radic@vgs-bled.si
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Preberi več

Sila Iztok


Poučuje: Osnove projektnega menedžmenta
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Poslovno sporazumevanje in vodenje
Na študijskem programu: Velnes

iztok.sila@vgs-bled.si
+386 4 575 34 26
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Seničak Mateja – inštruktorica


Poučuje: Organizacija gostinskih dogodkov
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

mateja.senicak@vgs-bled.si
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Šorn Gaber


Poučuje: Osnove gibanja in športne aktivnosti, Športna animacija in osebno trenerstvo
Na študijskem programu: Velnes

 

Šubic Tatjana


Poučuje: Gastronomija
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Osnove zdravega prehranjevanja, Kulinarika za vitalnost
Na študijskem programu: Velnes

tatjana.subic@vgs-bled.si
+386 4 575 34 27
Konzultacije po predhodnem dogovoru

dr. Zalar Jože


Poučuje: Organizacija dela v kuharstvu, Kuharstvo z organizacijo dela 2, Organizacija gostinskih dogodkov
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Kulinarika za vitalnost
Na študijskem programu: Velnes

joze.zalar@vgs-bled.si
+386 4 575 34 20, +386 31 257 365 
Konzultacije: Sreda od 11.00 do 12.00

Uprava (zaposleni)

Pernuš Renata
Računovodja in tajništvo


renata.pernus@vgs-bled.si
+386 4 575 34 10

Kobal Tjaša
Vodja računovodstva


tjasa.kobal@vgs-bled.si
+386 4 575 34 13

Ferjan Saša
Splošne in kadrovske zadeve


sasa.ferjan@vgs-bled.si
+386 4 575 34 01

Brešan Melita
Referat za študente


referat@vgs-bled.si
+386 4 575 34 16

Uradne ure: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure

Jošt Mojca
Knjižničarka / Referentka za mednarodno sodelovanje


mojca.jost@vgs-bled.si
+386 4 575 34 17

Zupančič Veronika
Organizatorka praktičnega izobraževanja


veronika.zupancic@vgs-bled.si
+386 4 575 34 14

Zupanc Dragica
Čistilka


+386 4 575 34 00

Dostopnost

Osrednja vsebina