• Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Search in posts
    Search in pages

Direktor

mag. Peter Mihelčič
direktor


peter.mihelcic@vgs-bled.si
+386 4 575 34 12

 

Predavatelji

Ambrožič Uroš


Poučuje: Osnove gibanja in športne aktivnosti
Na študijskem programu: Velnes

uros@aktivnioddih.com

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Cvikl Darija


Poučuje: Poslovno sporazumevanje in vodenje
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

darija.cvikl@vgs-bled.si
+386 4 575 34 22

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Demšar Cilka


Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku 1
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku
Na študijskem programu: Velnes
cilka.demsar@vgs-bled.si
+386 4 575 34 22
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Demšar Jakob


Poučuje: Pravni predpisi
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem, Velnes

jakob.demsar@telemach.net

Konzultacije po predhodnem dogovoru

mag. Dolinar Bobič Katarina Vita


Poučuje: Oblikovanje in trženje velneških proizvodov
Na študijskem programu: Velnes

katarina.bobic@vgs-bled.si

Konzultacije po predhodnem dogovoru

mag. Gojčič Slavka


Poučuje: Velnes in velneška dejavnost
Na študijskem programu: Velnes

slavka.gojcic@gospas.si

dr. Grafenauer Boža


Poučuje: Turistična geografija in kulturna dediščina, Dopolnilne turistične dejavnosti
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

boza.grafenauer@vgs-bled.si
+386 4 575 34 19

Konzultacije: torek od 13.15 do 14.00 ure

Gregorc Francka


Poučuje: Poslovna informatika s statistiko
Na študijskem programu: Velnes, Gostinstvo in turizem

gregorc.francka@gmail.com

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Guzelj Miha


Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 ITL
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku
Na študijskem programu: Velnes

miha.guzelj@vgs-bled.si
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Merlak Barbara


Poučuje: Stilno svetovanje in pravila vedenja
Na študijskem programu: Velnes

jsbt.bled@gmail.com

Konzultacije po predhodnem dogovoru

mag. Karan Monika


Poučuje: Upravljanje in poslovanje velneških centrov
Na študijskem programu: Velnes

monika.karan@vgs-bled.si
Konzultacije po predhodnem dogovoru

mag. Krašna Tadeja


Poučuje: Poslovanje prenočitvenih in prehrambnih obratov | Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Poslovanje hotelov in turističnih agencij | Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Trženje v turizmu | Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Trženje storitev | Na študijskem programu: Velnes

tadeja.krasna@vgs-bled.si
+386 4 575 34 23
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Lebar Marijan


Poučuje: Strežba z organizacijo dela 1 , Strežba z organizacijo dela 2
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

marijan.lebar@vgs-bled.si
+386 4 575 34 21

Konzultacije: Sreda od 12.00 do 13.00 ure

Mikelj Katica


Poučuje: Osnove kuharstva
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

katica.mikelj@vgs-bled.si

Konzultacije po predhodnem dogovoru

dr. Premrov Emira


Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku 1, 2, 3 NEJ
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Strokovna terminologija v tujem jeziku NEJ
Na študijskem programu: Velnes

emira.premrov@vgs-bled.si
+386 4 575 34 22
Konzultacije po predhodnem dogovoru

mag. Radić Darja


Poučuje: Ekonomika podjetja
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Uvod v turizem in destinacijski menedžment
Na študijskem programu: Velnes

darja.radic@vgs-bled.si

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Sila Iztok


Poučuje: Osnove projektnega menedžmenta
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Poslovno sporazumevanje in vodenje
Na študijskem programu: Velnes

iztok.sila@vgs-bled.si
+386 4 575 34 26
Konzultacije po predhodnem dogovoru

Tušek Špela


Poučuje: Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj, Menedžment stresa in metode sproščanja
Na študijskem programu: Velnes

spela@za-upanje.si

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Šubic Tatjana


Poučuje: Osnove gastronomije, Gastronomija
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem
Poučuje: Osnove zdravega prehranjevanja
Na študijskem programu: Velnes

tatjana.subic@vgs-bled.si
+386 4 575 34 27
Konzultacije po predhodnem dogovoru

mag. Švigelj Tanja


Poučuje: Ekonomika turizma
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

tanja.svigelj@vgs-bled.si

Konzultacije po predhodnem dogovoru

Zalar Jože


Poučuje: Kuharstvo z organizacijo dela 1, Kuharstvo z organizacijo dela 2
Na študijskem programu: Gostinstvo in turizem

joze.zalar@vgs-bled.si
+386 4 575 34 20, +386 31 257 365 

Konzultacije: Sreda od 11.00 do 12.00

Uprava (zaposleni)

Pernuš Renata
Računovodja in tajništvo


renata.pernus@vgs-bled.si
+386 4 575 34 10

Schiffrer Urša
Vodja računovodstva


ursa.schiffrer@vgs-bled.si
+386 4 575 34 13

Ferjan Saša
Splošne in kadrovske zadeve


sasa.ferjan@vgs-bled.si
+386 4 575 34 01

Brešan Melita
Referat za študente


referat@vgs-bled.si
+386 4 575 34 16

Uradne ure: vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure

Jošt Mojca
Knjižničarka / Referentka za mednarodno sodelovanje


mojca.jost@vgs-bled.si
+386 4 575 34 17

Zupančič Veronika
Organizatorka praktičnega izobraževanja


veronika.zupancic@vgs-bled.si
+386 4 575 34 14

Zupanc Dragica
Čistilka


+386 4 575 34 00