Principi lepotne in telesne nege ter higiene

Koda predmeta

P 18

Tip predmeta (obvezni/izbirni)

izbirni

Študijsko leto izvajanja predmeta

2.

 Število kreditnih točk

10

 Splošni cilji

Splošni cilji predmeta so:
–         razume pomen zdravja za kakovost življenja in pozna pomen metod promocije zdravja v povezavi z velneškimi storitvami;
–         pozna osnovno anatomsko zgradbo in delovanja človeškega telesa;
–         razume pomen higiene in ukrepov za preprečevanja okužb;
–         pozna učinke različnih velneških storitev še posebej na področju lepotne in telesne nege za krepitev in varovanje zdravja ter možne kontraindikacije;
–         spremlja trende in razvoj stroke in se zaveda pomena stalnega strokovnega izobraževanja;
–         pozna poklicna etična načela in zna spoštovati zasebnost uporabnika.

 

Predmetno-specifične kompetence

V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje predmetno-specifične kompetence:
–         pozna osnovno zgradbo in delovanjem človeškega telesa in ocenjuje trenutno stanje in počutje uporabnika z vidika trenutnega stanja kože obraza in telesa;
–         zaveda se pomena promocije zdravja v vseh življenjskih obdobjih in skrbi za izvajanje promocije zdravja z uporabo celostnih  pristopov v velneški dejavnosti še posebej na področju lepotne in telesne nege;
–         pozna, razume, načrtuje in svetuje pri uporabi različnih kozmetičnih, negovalnih in sprostilnih postopkov in izdelkov za celostno obravnavo obraza in telesa;
–         pozna delovna sredstva in opremo za varno delo v velneški dejavnosti še posebej na področju lepotne in telesne nege;

 

Način izvajanja predmeta

Predavanja in seminarske vaje.
Število kontaktnih ur: 132 ur (66 ur predavanj, 66 laboratorijskih vaj);
 

 

Predavateljica

 

Jezik poučevanja

Slovenski jezik

Leave a reply