Prosta vpisna mesta – 2. prijavni rok

Na šoli smo v prejšnjem tednu zaključili z vpisom v 1. letnik. Ostala so še naslednja prosta mesta: 

 

 

Prosta vpisna mesta – 2. prijavni rok

        
    
 Študijski program

PROSTA MESTA

 
 

SKUPNA

DODATNA

  REDNI

IZREDNI

REDNI

IZREDNI

GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

91

49

2

10

VELNES

11

28

2

5

         

 

Podatki o prostih mestih so objavljeni  tudi na spletni strani višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 27. avgusta do 31. avgusta 2018 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps 

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo. Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Višješolska prijavna služba bo do 21. septembra 2018 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se opravi do 1. oktobra 2018.

 IZREDNI ŠTUDIJ

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij.

Prijavo oddate preko spletne strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: 

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo.

Leave a reply