Prosta vpisna mesta – 2. prijavni rok

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem obvešča vse zainteresirane kandidate, da je v drugem prijavnem roku na rednem ter izrednem študiju gostinstva ter turizma kot tudi velnesa še nekaj prostih vpisnih mest.

REDNI ŠTUDIJ

Vpis na še prosta mesta za redni študij je možen samo po predhodni spletni prijavi! Prijavite se lahko na spletni strani Višješolske prijavne službe  www.vss-ce.com/vps (točen dan za prijavo bo objavljen v drugem tednu meseca septembra na strani VPS Celje in na šolski strani www.vgs-bled.si).

 Po prijavi vas bomo pozvali k vpisu, ki bo potekal 20. 9. 2013 ob 9.00 uri za program gostinstvo in turizem ter ob 11.00 uri za program velnes.

 

IZREDNI ŠTUDIJ

Prijave za izredni študij pošljite po pošti na naslov: VSŠGT Bled, Prešernova c. 32, 4260 Bled ali prinesite osebno na šolo do 25. 9. 2013. Prijavi priložite overjene fotokopije spričeval.

 

Obrazec za prijavo na drugi rok ? izredni študij

 

Vpis za izredni študij se bo izvajal v primeru, da bo v program vpisanih najmanj 20 kandidatov za program gostinstvo in turizem ter  najmanj 20 kandidatov za program velnes.

Vpis za izredni študij bo potekal 4. 10. 2013 ob 15.00 uri.
 

PROSTA VPISNA MESTA ? 2. PRIJAVNI ROK

Redni študij

Gostinstvo in turizem: 65 x

Velnes: 17 x

 

Izredni študij:

Gostinstvo in turizem: 50 x

Velnes: 27 x

Leave a reply