RAZPIS KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA VOLITVE PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V ŠTUDENTSKI SVET

V skladu z 45. členom zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI),Ur.l. RS, št. 86/2004, VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED, razpisuje kandidacijski postopek za volitve predstavnikov študentov v študentski svet VSŠGT Bled. Razpisanih mest je 5, kandidira lahko vsak redno ali izredno vpisan študent na VSŠGT Bled. Razpis začne teči v ponedeljek 25.11.2013 in se zaključi v petek, 29.11.2013. Kandidatura se izpolni in odda v za to namenjeno škatlo pri šolski recepciji.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj!

mag. Damjan Janez, v. d. direktor VGŠ Bled

Bled, 21.11.2013                                                                                                        

Leave a reply