RAZPIS – usposabljanje za lokalnega turističnega vodnika 2013

LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE BLEDA, BOHINJA, KRANJSKE GORE, RADOVLJICE, ŽIROVNICE, OBČINA JESENICE IN VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

vabijo na tečaj za usposabljanje

LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA

Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Radovljice, Jesenic in Žirovnice z licenco.

 

Pogoji za prijavo:

  • končana V. stopnja izobrazbe;
  • znanje najmanj enega tujega jezika;
  • veselje do vodenja in dela z ljudmi.

 

Prijavo v obliki dopisa ter kopijo dokazila o končani V. stopnji izobrazbe pošljite na naslov:

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED

Prešernova cesta 32

4260 Bled

Prijave sprejemamo do 31. 1. 2013.

Prosimo, da v prijavi dopišete, v katerem tujem jeziku boste opravljali izpit.

Predavanja bodo potekala na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem na Bledu, z začetkom predvidoma v začetku februarja 2013. Praktični del usposabljanja bodo kandidati opravili z ogledi krajev Bleda, Bohinja, Kranjske Gore, Radovljice, Jesenic, Žirovnice in njihovih znamenitosti. Usposabljanje bo trajalo približno 60 ur. Zaključni izpit je planiran konec aprila 2013.

Več o programu na spletni strani www.vgs-bled.si pod naslovom lokalni vodniki.

Cena tečaja je 210,00? (ddv vključen) ob pogoju, da bo prijavljenih vsaj 15 tečajnikov. V ceno so vključeni stroški predavanj in terenskih vaj (prevozi, vstopnine), potrdilo o pridobitvi licence lokalnega vodnika ter vodniška izkaznica.

 

Dodatne informacije:

TURIZEM BLED, tel. 04/ 5780 500; info@dzt.bled.si

TURIZEM BOHINJ, tel.: 04/ 5747 590; info@bohinj.si

LTO KRANJSKA GORA, tel.: 04/ 5885 020; info@kranjska-gora.eu

TURIZEM RADOVLJICA, tel.: 08 / 205 13 88; info@radolca.si

Zavod za turizem in kulturo ŽIROVNICA, tel.: 04 / 580 15 03; info@zirovnica.eu

OBČINA JESENICE, tel.: 04 / 586 92 66; aleksandra.orel@jesenice.si

 

PREDVIDENI URNIK USPOSABLJANJA

 

Leave a reply