Rezultati volitev za predstavnika zaposlenih v Svet zavoda

Volitve so potekale 11. januarja 2018, med 10.30 in 14.30 uro v tajništvu šole. Na javni poziv sta se prijavila dva kandidata: Darija Cvikl in Iztok Sila.

Volilna udeležba je bila 68 %. Darija Cvikl je prejela 64 % glasov, Iztok sila je prejel 36 % glasov.

Na osnovi tajnega glasovanja je bila v Svet zavoda izvoljena: Darija Cvikl

Uradno obvestilo o rezultatih

Leave a reply