Slavnostna podelitev diplom VSŠ Bled

Za datum podelitve diplom je bil določen 14. maj 2020. Zaradi Covid-19, ukrepov ter priporočil NIJZ, je bila podelitev izpeljana šele 24. septembra 2020. Potekala je ob strogem upoštevanju veljavnih navodil in priporočil NIJZ.

Podelitev je potekala na šoli v treh enournih sklopih. Od 89 diplomantov se jih je pisnemu vabilu odzvalo 52. Diplomante smo sprejeli v veliki blejski predavalnici, kjer jih je nagovoril direktor zavoda, mag. Peter Mihelčič. Poleg diplomantov so bili zaradi strogih ukrepov prisotni le še mentorji-predavatelji.

Podelili smo tudi priznanja za »naj študenta« VSŠ Bled. V programu Velnes je komisija izmed prijavljenih kandidatov izbrala študentko, ki je prepričala tako predavatelje kot svoje sošolce, to je Nika Medved. Na programu Gostinstvo in turizem pa je komisija izbrala kar dva študenta, in sicer Klementino Košir in Tilna Juriča.

Pri projektu podelitve diplom je sicer sodelovalo trinajst študentov, razdeljenih na protokol, kuhinjo, strežbo, pod vodstvom mentorjev Mihe Guzelja, Jožeta Zalarja in Marijana Lebarja. Zahvala gre gospe Brešan Meliti in direktorju zavoda, mag. Petru Mihelčiču.

Vsem diplomantom pa še enkrat iskrene čestitke!

 

 

Leave a reply