V študijskem letu 2022/23 bomo organizirali več združenih ekskurzij, kjer bodo povezana predmetna področja. Udeležba na obveznih ekskurzijah je za študente obvezna v enakem obsegu kot za druge oblike seminarskih in laboratorijskih vaj. Fakultativne ekskurzije se bodo izvedle glede na izkazani interes študentov, pri organizaciji pa bomo poskušali sodelovati s sorodnimi šolami.

Izvedba ekskurzij bo prilagojena glede na situacijo s covid-19.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina