Starting up with WELLNESS training

LEONARDO DA VINCI – projekt TOI (TRANSFER OF INNOVATION) 

Številka projekta:       2011-0019-LEO05-TOI-02     

Ime projekta:              “Starting up with WELLNESS training”                    

Začetek projekta:       01.10.2011

Zaključek projekta:     30.09.2013

Cilji:                           

Glavni cilj projekta je v Estoniji ustvariti učni načrt za usposabljanje v velnes storitvah, bodisi kot samostojen učni načrt ali kot del že obstoječega učnega načrta. Proces delovanja projekta se začne z raziskavo, ki bo izvedena v zdraviliščih, ki ponujajo različne velnes storitve. Raziskave bodo usmerjene na spretnosti, znanje in kompetence/pristojnosti ter tudi na delovne dogovore s podjetji (npr. kaj naj bi ena oseba znala delati). Obstoječi primeri in izkušnje iz Finske in Slovenije bodo služile kot študijski primer. Seznam kompetenc za velnes delavce bo sestavljen in potrjen, in lahko kasneje uporabljen v nacionalni estonski organizaciji v procesu priprave novih nacionalnih poklicnih kvalifikacija ( NVQ). Na podlagi potreb po usposabljanju in potreb po kompetencah, se bo sestavljal nov učni načrt.

Pričakovani rezultati:

  1. analiza potrebnih kompetenc v velneških centrih;
  2. seznam kompetenc za velnes delavca;
  3. učni načrt za velnes delavca in natančne povezave do drugih obstoječih učnih načrtov;
  4. opis učnih ciljev v okviru sistema ECVET (ECVET kreditov);
  5. niz prenesenih, prevedenih, prilagojenih ali pripravljenih gradiv za usposabljanje;
  6. internetna stran projekta;
  7. program in promocijska zloženka testnega preverjanja.

Partnerji:                 Tartu Kutsehariduskeskus, EE

                                  Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, EE

                                  Kutsekoda, EE

                                  Višja Strokovna Šola za Gostinstvo in Turizem Bled, SI

                                  Koulutuskuntayhtymä Omnia, FI

                                  Eesti Spa Liit, EE

                                  Kuressaare Sanatoorium, EE

Uradna stran:         http://wellnesstraining.wordpress.com/

 

Leave a reply