[ŠTUDIJ] OBVESTILO ŠTUDENTOM 1.LETNIKA VELNES – UVTDM – izpitni rok 22.5.2014

Študente prvega letnika programa Velnes, v izogib nejasnostim pri izpitu iz predmeta UVTDM obveščamo, da je končna ocena pri predmetu sestavljena iz povprečja odstotnih točk, ki jih študent prejme pri obeh delih (za del, ki ga je izvajala predavateljica, gospa Jana Špec in za del, ki ga je predavala predavateljica, ga.Neda Kovačič. Študentje, ki so prvi del izpita že pisali pri gospe Špec, pišejo samo drugi del, ne glede na doseženo število odstotnih točk v prvem delu. Tisti, ki prvega dela niste pisali, pišete oboje hkrati, prejeli boste dve izpitni poli z vprašanji.

Tisti, ki ste predstavili seminarske naloge pri drugem delu predmeta UVTDM (Analiza destinacije in potenciali) morate seminarske naloge poslati na spodnji elektronski naslov pred izpitnim rokom.

Za vsa morebitna vprašanja se prosimo obrnite na g.Nedo Kovačič, e-pošta: projekti.kovacic@gmail.com

Leave a reply