• Generic selectors
    Exact matches only
    Search in title
    Search in content
    Search in posts
    Search in pages

Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje je na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled v središču pozornosti predavateljev in vseh zaposlenih. Prizadevamo si, da študenti kar največji obseg praktičnega izobraževanja opravijo v šolskem hotelu Astoria. Ostali del praktičnega izobraževanja pa poteka v podjetjih po vsej Sloveniji. V našo mrežo partnerskih podjetij je vključenih preko 100 slovenskih in tujih gostinsko turističnih podjetij  ter velneških centrov.

V okviru praktičnega izobraževanja so kot oblike projektnega dela za študente 2. letnika izvedeni posebni dogodki, ki jih organiziramo skupaj z lokalno skupnostjo ali različnimi organizacijami v regiji.

Del praktičnega izobraževanja lahko študenti opravijo tudi v tujini. Največkrat se odločajo za sodelovanje v programu Erasmus+.

Vsako leto v marcu pripravimo tudi posebno enodnevno izobraževanje za mentorje praktičnega izobraževanja v podjetjih naše mreže in spodbujamo izobraževanje in pedagoško usposabljanje vseh zaposlenih v okviru MIC-a za mentorsko delo s študenti.

1. letnik

Študenti programa Gostinstvo in turizem prvi del praktičnega izobraževanja v obsegu 80 ur opravijo v šolskem hotelu Astoria, preostali del v obsegu 320 ur pa v partnerskih podjetjih.

Študenti programa Velnes prvi del praktičnega izobraževanja v obsegu 50 ur opravijo v šolskem hotelu Astoria, preostali del v obsegu 350 ur pa v partnerskih podjetjih.

2. letnik

Študenti programa Gostinstvo in turizem prvi del praktičnega izobraževanja v obsegu 80 ur opravijo med študijskim letom kot projektno delo, drugi del v obsegu 320 ur pa v partnerskih podjetjih.

Študenti programa Velnes 400 ur praktičnega izobraževanja opravijo v velneškem centru šolskega hotela Astoria in v partnerskih podjetjih.