Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje je na Višji strokovni šoli za gostinstvo, velnes in turizem Bled v središču pozornosti predavateljev in vseh zaposlenih. Prizadevamo si, da študenti kar največji obseg praktičnega izobraževanja opravijo v šolskem hotelu Astoria. Ostali del praktičnega izobraževanja pa poteka v podjetjih po vsej Sloveniji. V našo mrežo partnerskih podjetij je vključenih preko 100 slovenskih in tujih gostinsko turističnih podjetij  ter velneških centrov.

V okviru praktičnega izobraževanja so kot oblike projektnega dela za študente 2. letnika izvedeni posebni dogodki, ki jih organiziramo skupaj z lokalno skupnostjo ali različnimi organizacijami v regiji.

Del praktičnega izobraževanja lahko študenti opravijo tudi v tujini. Največkrat se odločajo za sodelovanje v programu Erasmus+.

Vsako leto v marcu pripravimo tudi posebno enodnevno izobraževanje za mentorje praktičnega izobraževanja v podjetjih naše mreže in spodbujamo izobraževanje in pedagoško usposabljanje vseh zaposlenih v okviru MIC-a za mentorsko delo s študenti.

1. letnik

Študenti programa Gostinstvo in turizem prvi del praktičnega izobraževanja v obsegu 80 ur opravijo v šolskem hotelu Astoria, preostali del v obsegu 320 ur pa v partnerskih podjetjih.

Študenti programa Velnes prvi del praktičnega izobraževanja v obsegu 50 ur opravijo v šolskem hotelu Astoria, preostali del v obsegu 350 ur pa v partnerskih podjetjih.

2. letnik

Študenti programa Gostinstvo in turizem prvi del praktičnega izobraževanja v obsegu 80 ur opravijo med študijskim letom kot projektno delo, drugi del v obsegu 320 ur pa v partnerskih podjetjih.

Študenti programa Velnes 400 ur praktičnega izobraževanja opravijo v velneškem centru šolskega hotela Astoria in v partnerskih podjetjih.

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

Dostopnost

Osrednja vsebina