Študentski svet VSŠ obravnava in daje pristojnim organom šole mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Študentski svet predstavlja vezni člen med vodstvom zavoda in študenti. Preko njega študentje sodelujejo v organih višje šole in podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe.

Glavna funkcija Študentskega sveta je študijska problematika in reševanje težav študentov v okviru študijskega procesa.

ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA 2022/2023

 • Tilen Jurič (GT, izredno)
 • Amra Mujanović (2. l. GT)
 • Žan Mubi (2. l. GT)
 • Ivo Horvat (2. l. GT)
 • Maša Gosar (1. l. VEL)

ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA 2021/2022

 • Timotej Bonifer (2. l. GT) – predsednik
 • Tilen Jurič (GT, izredno)
 • Amra Mujanović (2. l. GT)
 • Žan Mubi (2. l. GT)
 • Ivo Horvat (2. l. GT)

ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA 2020/2021

 • Tilen Jurič (2. l. GT) – predsednik
 • Matic Breznik (2. l. Velnes)
 • Medina Jagurdžija (1. l. Velnes)
 • Timotej Bonifer (2. l. GT)
 • bo izvoljen na nadomestnih volitvah

ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA 2019/2020

 • Tilen Jurič (2. l. GT) – predsednik
 • Matic Breznik (2. l. Velnes)
 • Tjaša Berginc (2. l. GT)
 • Medina Jagurdžija (1. l. Velnes)
 • Timotej Bonifer (2. l. GT)

ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA 2018/2019

 • Maruša Lampič (2. l. GT)
 • Tilen Albreht (2. l. GT)
 • Tjaša Berginc (1. l. GT)
 • Tilen Jurič (1. l. GT)
 • Matic Breznik (1. l. Velnes)

ČLANI ŠTUDENTSKEGA SVETA 2017/2018

 • Jerneja Kemperle
 • Maj Mlakar
 • Maruša Lampič
 • Aleš Špiler
 • Jan Demaria

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO, VELNES IN TURIZEM BLED

 • Pokličite za informacije 04 575 34 10

  Z veseljem vam bomo pomagali do željenih informacij

 • POSLJITE SPOROČILO

Dostopnost

Osrednja vsebina