Usposabljanje gostinskega osebja regionalnih hotelirjev in gostincev za delo z gosti s posebnimi potrebami

Dne 20.02.2019 so študentje 2.letnika Višje šole za gostinstvo, velnes in turizem Bled v Hotelu Astoria pod mentorstvom predavateljice Darije Cvikl izjemno uspešno izvedli usposabljanje gostinskega osebja regionalnih hotelirjev in gostincev za delo z gosti s posebnimi potrebami (projekt GPP).

Namen projekta je bil, da bi zaposlene v gostinskih obratih ozavestili in spodbudili h komuniciranju z gosti s posebnimi potrebami (gluhimi in naglušnimi, slepimi in slabovidnimi) tako, da bi premagali osnovne komunikacijske prepreke, ki vodijo do težav, zadreg in neprijetnih situacij, kakor nalaga tudi etični kodeks WTO (1999), čl.7, ki zagovarja enakopravno pravico do turizma vsem, tudi osebam s posebnimi potrebami.

Cilj projekta je pri gostinskih delavcih zagotoviti psihosocialno dostopnost, ki jih osebe s posebnimi potrebami pogosto ne prejmejo zaradi predsodkov, predvsem pa nepoznavanja ustreznega načina dela s strani turističnih delavcev. Psihosocialna dostopnost se ukvarja z zagotovitvijo kakovostnih storitev na način zadovoljevanja potreb gosta, ki je slep ali gluh ali kako drugače prikrajšan. Zadovoljstvo gosta je najvišja vrednota v turizmu in povsem nesprejemljivo je, da to vrednoto selektivno obravnavamo in zadovoljujemo samo potrebe gostov brez posebnih potreb.

Študentke in študenti so pokazali izjemen posluh za projekt GPP, na veselje mentorice so polni zagona in kreativnih idej obdelali več segmentov gostov s posebnimi potrebami.

Vabljeni tudi k ogledu prispevka na Bledtv o večerji za slepe

 3

13

4gpp

8

Leave a reply