Vabilo na volitve predstavnikov študentov v študentski svet VSŠGT Bled

 

Spoštovane študentke in študenti VSŠGT Bled,

V skladu s 45. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI), Ur. l. RS, št. 86/2004 , 100/13 vas vabimo na volitve predstavnikov študentov, ki bodo delovali v okviru Študentskega sveta VSŠGT Bled in tako zastopali vaše interese. Volijo lahko vsi študenti VSŠGT Bled, ki imajo na dan glasovanja status študenta.

Volitve bodo potekale:

31.1.2014, od 9.00 do 14.00 v avli šole.  

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. Sestavljen je iz 5 članov, ki jih boste na tajnih volitvah potrdili z obkrožitvijo zaporedne številke pred imenom ter priimkom kandidata. 

Kandidati za člane študentskega sveta so:

  1. MLADEN BIJELIĆ, študent 1. letnika program Gostinstvo in turizem, redni študij
  2. JASNA ERTL, študentka 2. letnika programa Gostinstvo in turizem, redni študij
  3. GREGA GARDENER, študent 1. letnika program Gostinstvo in turizem, redni študij
  4. MAŠA MIRTIČ, študentka 2. letnika, program Gostinstvo in turizem, redni študij
  5. ALEŠ PADOVNIK, študent 1. letnika program Gostinstvo in turizem, redni študij
  6. ANJA PECMAN, študentka 2. letnika, program Gostinstvo in turizem, redni študij
  7. ŠPELA SMOLE, študentka 2. letnika programa Gostinstvo in turizem, redni študij
  8. ANDREJA ZALAR, študentka 2. letnika programa Velnes, redni študij
  9. NINA ZORKO, študentka 1. letnika programa Velnes, redni študij

Rezultati tajnih volitev bodo znani v ponedeljek, 3. 2. 2014 in bodo objavljeni na oglasnih deskah šole ter na spletni strani šole.

Vabimo vas, da se volitev udeležite v čim večjem številu.

Bled, 28. 1. 2014                                                                    Volilna komisija za izvedbo volitev

 

Leave a reply