VABILO NA TAJNE VOLITVE ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV ŠTUDENTOV V ŠTUDENTSKI SVET

V skladu s 45. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 86/04 in 100/13) in Sklepom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda VSŠGT Bled vas vabimo na tajne volitve za izbor  predstavnikov študentov v Študentski svet.

Tajne volitve se izvedejo:

v sredo, 9. decembra 2015  od 8.00 do 12.00 ure v avli šole in od 12.30 do 14.30 ure v šolskem hotelu Astoria

v četrtek, 10. decembra 2015  od 8.00 do 12.00 ure v avli šole in od 12.30 do 14.30 ure v šolskem hotelu Astoria

Volitve bodo potekale v hodniku do šolskih prostorov. 

Tajne volitve izvede Volilna komisija v sestavi:

·         Timotej Rožič

·         Nina Novak

·         Anja Jagodic

·         Nejc Iskra

·         Mladen Bijelić

·         Matic Pavliha

Študentski svet sestavljajo predstavniki študentov prvega in drugega letnika. Študentski svet je sestavljen  iz 5 članov, ki se izvolijo na tajnih volitvah. Člani izmed sebe izvolijo predsednika sveta.  

 

Kandidati za člane študentskega sveta so:

1.     Nina BLEJC, študentka 1. letnika programa Velnes, izredni študij

2.     Laura BRENCE URH, študentka 1. letnika programa Gostinstvo in turizem, redni študij

3.     Gregor DREMELJ, študent 2. letnika programa Gostinstvo in turizem, redni študij

4.     Elvira PAŠAGIĆ, študentka 1. letnika programa Gostinstvo in turizem, redni študij

5.     Hana PAVLOVIĆ, študentka 1. letnika programa Velnes, redni študij

6.     Nejc RAVNIKAR, študent 2. letnika programa Velnes, redni študij

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov za člane Študentskega sveta, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov za člane študentskega sveta kot jih je potrebno izvoliti.

Glasovnica je veljavna, če volilec obkroži do 5 kandidatov.

Volilci se morajo na volitvah izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

Izvoljeni so kandidati, ki dobijo največje število glasov volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev.

Volilna komisija o rezultatih volitev v roku 7 dni obvesti direktorja VSŠGT Bled in izvoljene kandidate. Listo izvoljenih kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani šole.

Prosim, da se volitev udeležite v čim večjem številu.

mag. Janez Damjan

Direktor

Leave a reply