Vabilo na volitve predstavnikov v svet zavoda VSŠGT Bled

Zaposlene in študente Višje strokovne šole za turizem in gostinstvo Bled vabimo na volitve za izbor novih predstavnikov v Svet zavoda.
 

Volitve bodo potekale v sredo, 12. novembra 2014 med 10.00 in 14.00 uro ter med 15.00 in 16.00 uro. Volilni skrinjici za študente in zaposlene se bosta nahajali v prostorih šole (pritličje)…

Zaposleni imajo v Svetu zavoda 5 predstavnikov, študentje pa 2 predstavnika.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov za člane sveta zavoda, za katere se želi glasovati. Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov za člane sveta zavoda kot jih je potrebno izvoliti.

Glasovnica je veljavna, če volilec obkroži do 2 kandidata pri študentih oz. do 5 kandidatov pri zaposlenih«. Volilci se morajo na volitvah izkazati z veljavnim osebnim dokumentom.

Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica zaposlenih/študentov z aktivno volilno pravico.

Volilna komisija o rezultatih volitev v roku 7 dni obvesti direktorja VSŠGT Bled in izvoljene kandidate. Listo izvoljenih kandidatov se objavi na oglasni deski in spletni strani šole.

Bled, 5.11.2014

Predsednica volilne komisije:
mag. Tadeja Krašna

Uradno vabilo ter kandidacijske liste najdete tukaj.

 

Leave a reply