Volitve predstavnika zaposlenih v Svet zavoda

Predstavniku zaposlenih v Svetu zavoda je predčasno prenehal mandat. Tajne volitve za izbor predstavnika zaposlenih se izvedejo v četrtek, 11.1.2018, med 10.30 in 14.30 uro v tajništvu šole.

Rok za sestavo kandidacijske liste, kateri so priložena soglasja kandidatov je 8.1.2018.

Poziv

Leave a reply