Volitve v Študentski svet

15. novembra 2023 bodo med 9.30 in 14.00 uro potekale volitve za predstavnike študentov v Študentski svet.

Kandidati za člane Študentskega sveta so:

 1. ERŽEN LEJA
 2. GOSNIK NACE
 3. JOVIĆ TANJA
 4. KLINAR GAŠPER
 5. LEPIR KAJA
 6. ROZMAN NATALIJA
 7. ŠMEHIL ANDRADA MARIA

Predstavnike študentov volijo vsi študenti, vpisani v študijskem letu, v katerem se izvaja volilni postopek, ne glede na to ali se izobražujejo redno ali izredno.

Volitve izvede Volilna komisija v sestavi:

 • Erika Cizel, predsednica
 • Glorija Lebar, namestnica predsednice
 • Ajda Adeva, članica
 • Lučka Zatler, namestnica članice
 • Laura Stojan Čvorović, članica
 • Blaž Mekina, namestnik članice

Prosimo, da se volitev udeležite v čim večjem številu.

VABILO – volitve

 

 

 

Leave a reply