Vpis v študijsko leto 2023 / 2024

Zakaj na Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled?

Na VSŠ Bled te čakajo odlični študijski pogoji. Študiral(a) boš v sodobno opremljeni zgradbi v središču Bleda, praktično znanje pa pridobival(a) v prenovljenem šolskem hotelu Astoria, kjer so na voljo šolska predavalnica, učilnica strežbe ter šolska kuhinja.

Preberi več

Študenti o šoli in uspešni diplomanti

Kaj so študenti povedali o šoli…

Preberi več

 

Kdo so uspešni diplomanti VSŠ Bled…

Preberi več

Predstavitev študijskih programov

Gostinstvo in turizem
Sodoben, izrazito praktično naravnan višješolski študijski program
Več o študijskem programu GT

Velnes
Višješolski študijski program
Več o študijskem programu VELNES

Preberi več

1.    Predstavitev študijskih programov

Gostinstvo in turizem

Sodoben, izrazito praktično naravnan višješolski študijski program, ki študente temeljito usposobi za širok nabor del v gostinstvu, hotelirstvu in na drugih področjih turizma.

Več o študijskem programu GT

Velnes

Višješolski študijski program, kjer študenti poleg vrste praktičnih znanj pridobijo široka strokovna znanja s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in promocije velneških storitev.

Več o študijskem programu VELNES

Poglej si predstavitveni video VSŠ Bled

2.    Zakaj na Višjo strokovno šolo za gostinstvo, velnes in turizem Bled?

Študentom prijazna šola

Na VSŠ Bled te čakajo odlični študijski pogoji. Študiral(a) boš v sodobno opremljeni zgradbi v središču Bleda, praktično znanje pa pridobival(a) v prenovljenem šolskem hotelu Astoria, kjer so na voljo šolska predavalnica, učilnica strežbe ter šolska kuhinja.

Do širokega in uporabnega znanja ti bo s svojimi neprecenljivimi izkušnjami pomagalo več kot 50 izkušenih in priznanih učiteljev, inštruktorjev in mentorjev.

Predstavitvena zgibanka VSŠ BLED

Spodbujamo ustvarjalnost

Pozdravljamo sveže ideje in jih uresničujemo s številnimi inovativnimi projekti.

V koraku s časom

Leta 2011 je VSŠ Bled med prvimi uvedla študijski program Velnes, za katerega študentom ponuja odlične pogoje v velneškem centru šolskega hotela Astoria.

Praktično usposabljanje

Prenovljeni hotel Astoria je edini šolski hotel v Sloveniji. V njem se povezujeta teorija v učilnici in praksa v resničnem življenju. Tam opraviš najmanj 80 ur obvezne prakse.

Konkurenčno znanje

Študenti VSŠ Bled radi sodelujejo na domačih in tujih tekmovanjih z različnih področij. Pogosto se domov vrnejo s pokali, medaljami in nagradami.

Samo v šolskem letu 2018/19 so študenti na tekmovanju evropskih šol za hotelirstvo in turizem AEHT, ki je potekalo v Splitu dosegli vrhunske rezultate – ena zlata, ena srebrna in dve bronasti medalji. Odlično so nastopili tudi na barmanskem tekmovanju na Slovaškem.

Študenti premagujejo konkurenco: na tekmovanjih in pozneje v poklicnem življenju.

Dobre zaposlitvene možnosti

Delo na področju gostinstva, turizma in velnesa je dinamično, aktivno in ustvarjalno delo z ljudmi. Kakovostno, študentom prijazno izobraževanje s poudarkom na praktičnem usposabljanju zagotavlja dobre zaposlitvene možnosti in odlične karierne obete. Dobri študentje pa pogosto najdejo zaposlitev že med študijem.

Po izkušnje v tujino

Veliko pozornosti namenjamo izmenjavi študentom s sodelovanjem v programih EU, kot je Erasmus+, katerega namen je opravljanje praktičnega izobraževanja v tujini.

Pridi na Bled

Pri izbiri študija je zelo pomemben kraj šole, saj boš v njem preživel(a) večino svojega časa. Študirati turizem, gostinstvo ali velnes na Bledu, slovenskem turističnem biseru, je odlična izbira. V dveh desetletjih je Bled postal pomembno središče turističnega izobraževanja v Sloveniji.

3.   Splošne informacije o vpisu

Datumi vpisov za študijsko leto 2023/24 so objavljeni na strani Vpis v 1. in 2. letnik

V študijskem letu 2023/2024 razpisujemo v naslednja akreditirana javnoveljavna višješolska študijska programa:

Ostale pomembne informacije o vpisu in postopku vpisa so na voljo: https://www.gov.si/teme/vpis-v-visje-strokovne-sole/

Postopek vpisa v višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje.

Vpisni pogoji

V 1. letnik višješolskega študijskega programa se lahko vpišete, če ste zaključili:

  • maturo oziroma poklicno maturo
  • zaključni izpit pred 1. 6. 1995
  • mojstrski ali delovodski oz. poslovodski izpit in imate tri leta delovnih izkušenj ter opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenim za poklicno maturo.

Posebno opozorilo

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004, 100/2013) določa:

  • Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.
  • V primeru omejitve vpisa imajo prednost pri vpisu v redni študij v izbirnem postopku kandidati, ki pred tem še niso bili vpisani v redni študij v redni študij v višjem strokovnem ali visokošolskem izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o vpisu, programih in načinih študija pokličite v referat šole vsak delovni dan:

 

Povezava do veljavnih predpisov: http://www.mizs.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi_s_podrocja_izobrazevanja/visjesolsko_izobrazevanje/#c17229
Pravilnik o vpisu na višje šole: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6418

Dostopnost

Osrednja vsebina