Za nami še en uspešno izveden študentski projekt

V ponedeljek, 18.3.2019 je skupina študentov 2. letnika v okviru projektnega dela uspešno izpeljala turistično vodenje po Bledu, ki so ga poimenovali Imago paradisi. Ciljna skupina so bili partnerji mednarodnega projekta InnoVET, ki ga izvajajo na Regionalni razvojni agenciji Gorenjske – BSC Kranj.

Študenti so, glede na odzive, s svojo predstavitvijo in vodenjem po Bledu naredili velik vtis na udeležence srečanja. Sodelujoči, ki prihajajo iz Francije, Islandije, Litve, Belgije, Romunije, Reunion Island in Bosne so med drugim izpostavili dobro znanje angleškega jezika naših študentov ter izvirno interpretacijo kulturne dediščine Bleda.

dr. Boža Grafenauer, predavateljica

Imago2

Imago1

Leave a reply