Zagovori diplom v mesecu septembru 2021

Datumi za potek oddaje diplomskih del za študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2021/2022 nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe:

 

Oddaja v špiralo vezanih nalog 23. 8. 2021
Imenovanje komisij 25. 8. 2021
Pripombe članov komisije mentorju do 1. 9. 2021
Posredovanje pripomb diplomantu do 3. 9. 2021
Oddaja vezanih nalog do 10. 9. 2021
Zagovor diplomskega dela 16. 9. 2021

 

Izvleček Pravil o diplomskem izpitu:

  1. člen

Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat odda:

  • dva spiralno vezana izvoda diplomskega dela za predsednika in člana Komisije za diplomske izpite

in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

  • Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),
  • Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),
  • Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),
  • Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),
  • Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)

 

Leave a reply