Zagovori diplomskih del

V torek 6. 12. 2016 bodo svoja diplomska dela predstavili naslednji študenti: 

 

 

MARKO MENART:

GASTRONOMSKO KULINARIČNA RAZPOZNAVNOST ROVTARSKE, IDRIJSKE IN LOGAŠKE REGIJE

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

6.12.2016

Predsednik:

Rožica Slavica Ferjančič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

Jože Zalar, mag.turiz.

Prostor:

Riklijeva učilnica 

Član:

mag. Tadeja Krašna

Ura:

13:30

Mentor v podjetju:

Damijana Žakelj

NIKA POLJANŠEK:

PROIZVODNJA LOKALNEGA PECIVA NA ŠKOFJELOŠKEM

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

6.12.2016

Predsednik:

Rožica Slavica Ferjančič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

Jože Zalar, mag.turiz.

Prostor:

Riklijeva učilnica  Član:

mag. Tadeja Krašna

Ura:

14:00

Mentor v podjetju:

Majda Dolenc

TJAŠA MAKAROVIČ:

TURISTIČNI PROIZVOD “PO POTEH STAROVERCEV V POSOČJU”

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

6.12.2016

Predsednik:

Jože Zalar, mag.turiz.

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

mag. Tadeja Krašna

Prostor:

Riklijeva učilnica 

Član:

Rožica Slavica Ferjančič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Ura:

14:30

Mentor v podjetju:

Franc Šturm

Leave a reply