Zagovori diplomskih del – september 2016

V mesecu septembru 2016 bo za vse študente, ki se v prihajajočem študijskem letu 2016/2017 nameravajo vpisati v nadaljevanje študija na visokošolske oz. univerzitetne programe razpisan dodaten rok za zagovore diplomskih del:

 

 

 • Oddaja v špiralo vezanih nalog
 • ·        25. 8. 2016

 • Imenovanje komisij
 • ·        29. 8. 2016

 • Pripombe članov komisije mentorju do
 • ·          5. 9. 2016

 • Posredovanje pripomb diplomantu do
 • ·          8. 9. 2016

 • Oddaja vezanih nalog do
 • ·        13. 9. 2016

 • Zagovor diplomskega dela
 • ·        15. 9. 2016

   

   

  Izvleček Pravil o diplomskem izpitu:
   

  18. člen

  Študent ob prijavi na diplomski izpit v referat odda:

   

  –         dva spiralno vezana izvoda diplomskega dela za predsednika in člana Komisije za diplomske izpite

            in urejeno dokumentacijo, ki vsebuje:

  –         Potrdilo o tehnični ustreznosti diplomskega dela (obrazec DR-3),

  –         Prijavo k zagovoru diplomskega dela (obrazec DŠ-3),

  –         Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor in somentor (obrazec DŠ-4),

  –         Soglasje k oddaji diplomskega dela – mentor v organizaciji (obrazec DŠ-5),

  –         Izjavo o lektoriranju diplomskega dela (obrazec DŠ-7),

  –         Izjavo o lektoriranju povzetka diplomskega dela v prvem tujem jeziku (Abstract / Zusammenfassung) (obrazec DŠ-8)  

   

  Leave a reply