Zagovori diplomskih del – September 2017

V četrtek, 14. 9. 2017 bodo na šoli potekali naslednji zagovori diplomskih del: 

 

Julijan MULEJ:

Poslovni načrt šole smučanja in smučarskega servisa v Kranjski Gori

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

mag. Tadeja Krašna

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

mag. Neda Kovačič

Prostor:

Jezerska predavalnica

Član:

mag. Peter Mihelčič

Ura:

9:00

Mentor v podjetju:

Klavdija Gomboc

Žana OVSENIK DOLENC:

Ponudba centra splošnega letalstva na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

mag. Peter Mihelčič

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

mag. Tadeja Krašna

Prostor:

Jezerska predavalnica

Član:

Marijan Lebar, ekon.za hot.

Ura:

9:30

Mentor v podjetju:

Lea Jarc Smole

Nejc RAVNIKAR:

Študija izvedljivosti postavitve wakeparka na Jesenicah

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

dr. Emira Premrov

Program:

Velnes

Mentor predavatelj:

mag. Neda Kovačič

Prostor:

Jezerska predavalnica

Član:

Uroš Ambrožič, prof. šp. vzgoje

Ura:

10:00

Mentor v podjetju:

Uroš Ambrožič, prof.šp.vzgoje

Manca STOJNŠEK:

Vključevanje apiterapije v kozmetično in lepotno nego pri izbranih ponudnikih

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

Iztok Sila, MBA

Program:

Velnes

Mentor predavatelj:

mag. Slavka Gojčič

Prostor:

Riklijeva predavalnica

Član:

Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

Ura:

10:00

Mentor v podjetju:

mag. Monika Karan

Eva ZUPANČIČ:

Animacijski program – 20. let šole VSŠGT Bled

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

mag. Peter Mihelčič

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

dr. Boža Grafenauer

Prostor:

Blejska predavalnica

Član:

Rožica Slavica Ferjančič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Ura:

10:00

Mentor v podjetju:

mag. Peter Mihelčič

Klara BEVC:

Vpliv pilatesa na počutje vadečih v Kozmetičnem salonu Nina Radovljica

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

Iztok Sila, MBA

Program:

Velnes

Mentor predavatelj:

mag. Slavka Gojčič

Prostor:

Riklijeva predavalnica

Član:

Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

Ura:

10:30

Mentor v podjetju:

Nina Kalan

Zdravka JAMNIK:

Koroški zajtrk kot konkurenčna prednost turizma

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

Rožica Slavica Ferjančič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

dr. Boža Grafenauer

Prostor:

Blejska predavalnica

Član:

Jože Zalar, mag.turiz.

Ura:

10:30

Mentor v podjetju:

Karmen Sonjak

Neža POGAČNIK:

Wellness B&B Krasion, študija izvedljivosti 

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

dr. Emira Premrov

Program:

Velnes

Mentor predavatelj:

mag. Neda Kovačič

Prostor:

Jezerska predavalnica

Član:

Uroš Ambrožič, prof. šp. vzgoje

Ura:

10:30

Mentor v podjetju:

Simona Rozman

Mina LAVTIŽAR:

“Minini cukri” in alternative belemu sladkorju

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

Jože Zalar, mag.turiz.

Program:

Gostinstvo in turizem

Mentor predavatelj:

Rožica Slavica Ferjančič, univ.dipl.inž.živ.tehnol.

Prostor:

Blejska predavalnica

Član:

dr. Boža Grafenauer

Ura:

11:00

Mentor v podjetju:

Karmen Gostinčar

Polona TAVČAR:

Oblikovanje velneške ponudbe na turistični kmetiji Petelin – Durcik

 
Podatki o izpitu

Izpitna komisija

Datum:

14.9.2017

Predsednik:

Cilka Demšar, prof.ang. jezika in soc.

Program:

Velnes

Mentor predavatelj:

mag. Slavka Gojčič

Prostor:

Riklijeva predavalnica

Član:

Iztok Sila, MBA

Ura:

11:00

Mentor v podjetju:

Jasmina Fabjan

Leave a reply