Zaupniki – tutorji

Tutorji (zaupniki) so predavatelji, ki svetujejo študentom o različnih problemih, kot so izbira izbirnih modulov in prostoizbirnih vsebin, nadaljevanje študijske poti in pri podobnih vprašanjih, ki se študentom pojavljajo v teku njihovega študija na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled.

 

Zaupniki – tutorji za študijsko leto 2016/2017 so:
1. letnik, program Gostinstvo in turizem – mag. Peter Mihelčič in Marijan Lebar
2. letnik, program Gostinstvo in turizem – dr. Boža Grafenauer in Marijan Lebar
1. letnik, program Velnes – mag. Slavka Gojčič
2. letnik, program Velnes – Špela Strniša Tušek
Leave a reply