Zgodba koroškega zajtrka

Zdravka Jamnik, študentka VSŠGT Bled, je z raziskovalno nalogo “Zgodba koroškega zajtrka” na 18. tekmovanju Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije dosegla 1. mesto med višjimi strokovnimi šolami.


Zgodbe so del našega vsakdana že od otroštva dalje, vse od pravljic pa različnih člankov. Vse pogostejše postajajo tudi v turizmu in s tem posledično tudi v kulinariki. Zgodbe nas tako popeljejo vse od nastanka jedi, do njenih nepozabnih okusov. Tudi “Zgodba koroškega zajtrka”, raziskovalna naloga, ki je na 18. tekmovanju “Etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije” dosegla 1. mesto med višjimi strokovnimi šolami, nas skuša popeljati po razvoju zajtrka na področju Mislinjske, Mežiške in Dravske doline v času 20. stoletja. Z nalogo, sem avtorica Zdravka Jamnik, želela raziskati pomen zajtrka kot ključnega dela gostoljubnosti v turizmu na Koroškem na ravni vsakdanjosti in prazničnosti ter v različnih nastanitvenih obratih, kar zajema hotele in turizme na kmetijah.

(povzeto iz Revije Pet zvezdic 11/2016, Zgodba koroškega zajtrka)

Avtorica raziskovalne naloge: Zdravka Jamnik
Mentorica: dr. Boža Grafenauer

 

Leave a reply