REDNI ŠTUDIJ
Vpisnina v 1. letnik30,00 EUR
Vpisnina v višji letnik, ponavljanja letnika oz. ponovni vpis 20,00 EUR
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov20,00 EUR
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko7,00 EUR
Izdelava nove študentske priponke5,00 EUR
Zdravniški pregledi (po dejanskih stroških)
Laboratorijske vaje za osebe brez statusa40,00 EUR
Organiziranje praktičnega izobraževanja (za osebe brez statusa) 40,00 EUR
Prispevek za strokovne ekskurzije in terenske vaje - 1. letnik*80,00 EUR
Prispevek za strokovne ekskurzije in terenske vaje - 2. letnik*120,00 EUR
Predmetni izpit
Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov 40,00 EUR
Prvo, drugo in tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa20,00 EUR
Četrto in nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa40,00 EUR
Potrdila
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oz. o povprečni oceni0,00 EUR
Druga potrdila za osebe brez statusa 5,00 EUR
Diplomski izpit (za osebe brez statusa)50,00 EUR
*prispevek za strokovne ekskurzije in terenske vaje (1. letnik in 2. letnik) se po koncu ekskurzije obračuna po dejanskih stroških
IZREDNI ŠTUDIJ
Šolnina za letnik 2.500,00 EUR
Ponavljanje letnika oz. ponovni vpis 250,00 EUR
Predmetni izpit
Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov 50,00 EUR
Diplomsko delo 250,00 EUR
NAJEM PROSTOROV* IN OSTALE POSLOVNE STORITVE
Blejska predavalnica / 100 sedežev
do 4 ure300,00 EUR
dnevni najem450,00 EUR
Jezerska in Riklijeva predavalnica / 70 sedežev
do 4 ure200,00 EUR
dnevni najem300,00 EUR
Grajska učilnica in učilnica v hotelu Astoria 50 sedežev
do 4 ure100,00 EUR
dnevni najem180,00 EUR
Triglavska in Plemljeva učilnica / 16 računalniških mest
do 4 ure100,00 EUR
dnevni najem150,00 EUR
Šolska kuhinja v hotelu Astoria
do 4 ure350,00 EUR
dnevni najem500,00 EUR
Strežna učilnica v hotelu Astoria
do 4 ure200,00 EUR
dnevni najem300,00 EUR
Delo tehnika na uro55,00 EUR
*V ceno ni vključen DDV. Polovica cene predstavlja najem fizičnega prostora, polovica cene pa je uporabnina opreme in vzdrževanje prostora.

Dostopnost

Osrednja vsebina