REDNI ŠTUDIJ
Vpisnina v 1. letnik30,00 EUR
Vpisnina v višji letnik, ponavljanja letnika oz. ponovni vpis 20,00 EUR
Dvojnik indeksa s prepisom podatkov20,00 EUR
Dvojnik študentske izkaznice z nalepko7,00 EUR
Izdelava nove študentske priponke5,00 EUR
Organiziranje praktičnega izobraževanja (za osebe brez statusa) 40,00 EUR
Prispevek za strokovne ekskurzije in terenske vaje30,00 EUR
Udeležba na projektnem taboru oz. ekskurziji90,00 EUR
Predmetni izpit
Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov 40,00 EUR
Prvo, drugo in tretje opravljanje izpita za osebe brez statusa20,00 EUR
Četrto in nadaljnje komisijsko opravljanje izpita za osebe brez statusa40,00 EUR
Potrdila
Izdaja potrdila o opravljenih izpitih oz. o povprečni oceni0,00 EUR
Druga potrdila za osebe brez statusa 5,00 EUR
Diplomski izpit (za osebe brez statusa)30,00 EUR
IZREDNI ŠTUDIJ
Šolnina za letnik1.900,00 EUR
Ponavljanje letnika oz. ponovni vpis125,00 EUR
Predmetni izpit
Četrto in vsako nadaljnje opravljanje izpitov 40,00 EUR
Diplomsko delo190,00 EUR
NAJEM PROSTOROV* IN OSTALE POSLOVNE STORITVE
Blejska predavalnica / 100 sedežev
do 4 ure180,00 EUR
dnevni najem360,00 EUR
Jezerska in Riklijeva predavalnica / 70 sedežev
do 4 ure120,00 EUR
dnevni najem240,00 EUR
Grajska učilnica in učilnica HA 50 sedežev
do 4 ure100,00 EUR
dnevni najem180,00 EUR
Triglavska in Plemljeva učilnica / 16 računalniških mest
do 4 ure100,00 EUR
dnevni najem150,00 EUR
Šolska kuhinja v HA
do 4 ure200,00 EUR
dnevni najem300,00 EUR
Strežna učilnica v HA
do 4 ure100,00 EUR
dnevni najem200,00 EUR
Delo tehnika na uro55,00 EUR

*V ceno ni vključen DDV. Polovica cene predstavlja najem fizičnega prostora, polovica cene pa je uporabnina opreme in vzdrževanje prostora.

Dostopnost

Osrednja vsebina