6. konferenca o kakovosti v višjih strokovnih šolah

Moto letošnje konference, na kateri bomo povzeli rezultate in prikazali smernice za bodoče delo, je ‘Razvoj sistemov vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah’.

To bo tudi tema predstavljenih referatov. Letos bo plenarni del otvorila Alicia-Leonor Sauli-Miklavčič, ki je vodja projektov Skupnosti VSŠ in članica upravnega odbora EURASHE (Evropsko združenje institucij visokega strokovnega šolstva), ki proaktivno sodelujejo pri razvoju evropske politike kakovosti terciarnega strokovnega izobraževanja.  EURASHE deluje na področju zagotavljanja kakovosti, akreditacij, orodij prehodnosti, evalvacij ter razvrščanja in označevanja. Plenarni del bo nadaljeval Alojz Razpet, predsednik Skupnosti višjih strokovnih šol, ki bo predstavil razvoj višješolskega izobraževanja v Sloveniji. Po predavanjih sledi okrogla mizo z razpravo s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, NAKVIS-a, Komisije za kakovost Skupnosti VSŠ, projekta Impletum ter študentov. Zaključili bomo s podelitvijo Diplom Skupnosti VSŠ za odličnost.

Konferenca je namenjena ravnateljem in direktorjem višjih strokovnih šol, predstavnikom komisij za kakovost, predavateljem, ki sodelujejo pri vzpostavljanju sistema vodenja kakovosti in vsem, ki jih zanima kakovost izobraževanja v Sloveniji.

Konferenca bo v sredo, 30. novembra 2016, na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled, Prešernova 32, s pričetkom ob 9.30 uri.

Program 6. konference o kakovosti na višjih strokovnih šolah

Leave a reply