9. KoMe študentska konferenca

Spoštovane študentke, spoštovani študenti,

študentski svet Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije ter Študentski svet B2 Visoke šole za poslovne vede vas vabita k sodelovanju na
9. KoME študentski konferenci, »Družba 4.0«, ki bo 11. aprila 2019 v Celju.

Tehnologija in njen razvoj danes služita kot podpora človeku pri vključevanju v družbeno življenje, saj tako lažje sklepa nova poznanstva, se politično vključuje in lažje uresničuje svoje inovativne ideje na različnih področjih. Pa v prihodnje? Tehnologija bo postala del človeka in ne več le podpora pri njegovem vsakdanjiku, zato bo potrebno delovati tudi na področju transparentnosti, medsektorskega povezovanja, sodelovanja robot-človek ter kolektivni inteligenci.

Letošnja študentska konferenca predstavlja priložnost za spodbujanje podajanja znanj, mišljenj in ugotovitev na področju podjetništva, inovativnosti, umetne inteligence, digitalizacije, medicine in zdravstva, računalniških algoritmov ter drugih področij v luči razvoja in dogajanja Družbe 4.0. Vabimo vas, da predstavite svoja projektna, raziskovalna, seminarska ali zaključna dela, ki so nastala v času študija.

Vsi recenzirani prispevki bodo objavljeni v e-zborniku študentske konference in v sistemu COBISS.

Več informacij lahko najdete v priloženem vabilu.
Predloga prispevka.

Avtor, katerega prispevek bo po presoji strokovne komisije konference najboljši, bo prejel nagrado: računalniški tečaj po izbiri na B2.
Vašega odziva bomo veseli!

 

Leave a reply